medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikerna stämmer av nästa torsdag

Nästa torsdag, den 9 juni, är det årsstämma i Butikerna. Förutom de stadgeenliga valen kommer man att stämma av verksamheten, såväl bakåt som framåt i tiden.
- Vi har en intressant nyhet att presentera, säger vd Bengt Hedlund hemlighetsfullt.

Själva stämman hålls på Hotell Rica på Slöjdgatan i Stockholm. Därefter blir det gemensam lunch och information för samtliga tio organisationers förtroendevalda och medarbetare.
- Det är ett bra tillfälle att ses så många som möjligt. Vid våra månadsmöten deltar oftast bara vd:arna. Nu kan man bjuda in såväl styrelser som personal.
Exakt vad den eventuella nyheten handlar om vill Bengt Hedlund alltså inte avslöja. Men han antyder att det handlar om ett unikt bra avtal till gagn för alla de cirka 4 500 medlemmarna i Butikerna.
Ordförande i Butikerna är i idag Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund. Övriga ledamöter är Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Mats Danielsson från Zoobranschens Riksförbund. Ersättare är Holger Martinsson, Sveriges Bowlinghallars Riksförbund.

Startskottet på ett nytt samarbete?

Leksaksbranschen var representerad på konferensen LEK2011 i Vimmerby den 25-26 maj. Förutom medlemsföretaget Micki Leksaker var branschorganisationens vd Klas Elm där och deltog i näringslivspanelen under första konferensdagen.
- Jag tycker det är hög tid att leksaksbranschen närmar sig forskarna och den akademiska världen, säger han. Vi pratar ibland om varandra men hittills aldrig med varandra.

Tanken med LEK2011 var att samla forskare och experter att ge olika perspektiv på aktuell lekforskning tillsammans med representanter från näringslivet för ett givande utbyte. Under två dagar samlades närmare etthundra forskare, företagsrepresentanter, entreprenörer, praktiker och beslutsfattare i Vimmerby.
Det är en brist att vi inte haft kontakt tidigare. Konferensen gav också tydligt besked om att bägge sidor skulle kunna dra nytta av att förstå de olika sidor som arbetar med barns lek, säger Klas Elm. Jag hoppas att detta var startskottet på ett nytt samarbete.

Seminarium i riksdagen om cigarettsmuggling

"Säg NEJ till illegal tobak". Det var uppmaningen från branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food när man i går arrangerade ett lunchseminarium i riksdagshuset.
- Cigarettsmugglingen är ett mycket större problem än politiker och myndigheter förstår, säger vd Bengt Hedlund.

Det var riksdagsledamoten Hanif Bali (m) som stod som värd i riksdagshuset. Tillsammans med Bengt Hedlund, förre chefen för Rikskriminalen Tommy Lindström och stabschefen för Justitiedepartementet Anders Hall gav han synpunkter och ställde frågor. Bengt Hedlund inledde med en bakgrund och förklarade varför man tagit detta initiativ.
- Det är lätt att prata om att rökning är skadligt och att ålderskontroller är viktigt. Men svårare att ta upp det stora problem som cigarettsmuggling är.
- Väljer man att säga ja till smuggelcigaretter, vare sig man är konsument eller handlare, så stödjer man organiserad brottslighet såsom människohandel, vapen- och narkotikahandel samt korruption.
Tommy Lindström bekräftade att den organiserade brottsligheten i allt större utsträckning finner cigarettsmuggling intressant.
- Det är stora vinster, förhållandevis små risker och låga straff, sa han.
Anders Hall instämde med såväl Bengt Hedlund som Tommy Lindström och berättade att frågan är aktuell såväl inom EU som i Sverige.
- Vi har en bred myndighetssamverkan, förklarade han.
Regeringen har nyligen presenterat en skattehöjning på tobak på hela tio procent. Hur kommer det att påverka smugglingen, frågade Hanif Bali panelen som var enig om att det tyvärr skulle gynna denna verksamhet.
- Det vore förödande på flera sätt. Bättre att höja skatten i flera steg i så fall, påpekade Bengt Hedlund som menar att man måste jobba mera med tillsynen över huvud taget.
- Dessutom är detta en folkbildningsfråga. 50 procent av Sveriges befolkning tycker nämligen att det okej att köpa billiga smuggelcigaretter. Man har helt enkelt inte klart för sig att man finansierar organiserad brottslighet om man köper eller säljer smuggelcigaretter.
- 31 maj har ju av WHO utsetts till "World no tobacco day". Att Svensk Servicehandel & Fast Food valde just denna dag för att uppmärksamma den illegala tobaksförsäljningen var ingen tillfällighet.