medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Frågor till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma

Varför får inte Svenska Spel konkurrera på lika villkor med de internetbaserade företagen? Av vilken orsak dröjer spelpropositionen?
Detta var frågor som branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food i går ställde till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma i Visby.
- Det är viktiga frågor som får alldeles för lite uppmärksamhet, sa Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund och beskrev några problemområden:
- Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och ombuden tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Den tredje frågan som Bengt Hedlund ställde på bolagsstämman var varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna.
- Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Några svar gavs inte direkt men Svensk Servicehandel & Fast Food hoppas få träffa ansvariga statsrådet Peter Norman och prata vidare om detta.

"Rena rånet" för småbutiker med lag om sluten kontanthantering

- Slutna kontanthanteringssystem låter kanske som en bra idé ur säkerhetssynpunkt. Men i praktiken går det inte att genomföra en sådan lag utan att många tvingas lägga ner sina verksamheter.
Det säger Patrik Färdow, vd för G4S Cash Solutions som i går presenterade en nyligen gjord enkät.
G4S har frågat ett urval av handlare inom Butikernas medlemsorganisationer hur de tror att de skulle påverkas om de tvingades införa ett slutet kontanthanteringssystem.
- Mer än hälften tror att de då kommer att tvingas lägga ned sin verksamhet. Ett system för sluten kontanthantering kostar 100 000 kronor och en stor del av handlarna har helt enkelt inte de marginalerna, säger Patrik Färdow som drar slutsatsen att tusentals jobb försvinner samtidigt som servicen kommer att koncentreras till stadskärnor eller köpcentrum och utföras av stora kedjor.
- I praktiken lär rånrisken bara minska av en orsak – det blir betydligt färre butiker att råna.
Enkäten visar också att 35 procent av handlarna kan tänka sig att låta en väktare hämta dagskassan. Och det är just denna del av "säkerhetskedjan" som man också borde fokusera på enligt Patrik Färdow.
- Varje dag stoppar tusentals handlare dagskassan i platspåsar och går med dem till närmaste servicebox eller bankkontor. Det är som att köra sina barn till skolan genom villaområdet i stridsvagn, för att sedan släppa av dem på fel sida av motorvägen.
Vissa butiker behöver dock slutna kontanthanteringssystem, menar Patrik Färdow.
- Om man hanterar stora mängder kontanter ökar rånrisken dramatiskt, det har också Arbetsmiljöverket slagit fast i några fall.
- Låt arbetsmiljölagstiftningen ta hand om dem, låt resten bestämma själva, säger Patrik Färdow och avslutar med en påminnelse till Handelsanställdas förbund.
- Vägen till serviceboxen är för de flesta betydligt farligare än arbetet i butiken.

Bara en knapp vecka kvar till Butiksleverantör

Nästa tisdag, den 12 april, slås portarna upp på Kistamässan för Nordens största mässa som visar inredning och utrustning för handeln. På Butiksleverantör 2011 finns cirka 200 utställare och ett stort antal seminarier med syfte att öka försäljning och förbättra lönsamhet.
Över 30 seminarier från handelns elit bjuder man på för att ge kunskap och inspiration. Direkt från England kommer till exempel Matthew Stych som pratar om "Global jättar och framtida vinnare inom handeln".
Jens Norfält, en av världens främsta forskare och expert inom shoppingbeteende, visar hur man skapar en spännande butiksmiljö och får kunderna att handla som aldrig förr.
Att det kommer att vara helt fullt när Henrik Fexeus pratar råder ingen tvekan om. Henrik är tankeläsare och känd från SvTs "Hjärnstorm" och han vet vad din kund tänker. Han menar att vi, speciellt när vi inte pratar, kommunicerar med varandra. Här kan du alltså lära dig att läsa av dina kunder.
Butiksleverantör pågår i två dagar. Mer info på: www.esayFairs.com/BUTIK-SE.