medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Jobba vardagligt för bättre lönsamhet

Ett trettiotal handlare inom olika branscher tillbringade en hel dag tillsammans med varandra och företaget Vizueras konsult Emma Israelsson när Butikerna bjöd in till Lönsamhetsdag. De fick med sig såväl luftade synpunkter som goda tips och egna aha-upplevelser när de vände tillbaka till sin vardag. Enkelt sett kan man säga att det går ut på att tjäna så mycket som möjligt på varje kund.
Till att börja med handlade det om service. Ett ord som vi ofta slänger oss med utan att kanske fundera så mycket på vad det betyder. Tar man det utifrån kundperspektivet så handlar bra service i första hand om bemötandet, om att bli sedd. Att det är ärligt i form av ett personligt intresse. Efter servicepasset var det dags att prata konkurrensmedel. Vizuera använder sig av en sexhörning i sammanhanget och menar att det handlar om att skapa så mycket värde som möjligt för kunden att handla just hos dig.
Sedan blev det ekonomi för hela slanten. Hur lönsam är din butik? Du vet vad du har för kostnader och kanske också hur du kan sänka dem. Men vet du hur du ökar dina intäkter – och din vinstmarginal? Försök att sluta tänka på kostnader och vänd runt och försök se varifrån intäkterna kommer och hur de kan bli större.
Slutligen pratades det om säljarens roll, om detta med att våga ställa säljfrågor och att våga ta betalt.  Säljaren ska ses som en representant för butiken, som en person som står på scenen hela tiden. En bra jämförelse är att man är värd på en fest och ska se till att alla blir sedda och underhållna. Butiker där medarbetarna är duktiga på personlig försäljning säljer mer och tjänar mer pengar än andra. Hur duktig personalen är på att sälja är ofta det enda som skiljer butiker som går bra från butiker som går dåligt.

Varför svarar inte Finansdepartementet?

För tre veckor sedan skickade branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food, företrädare för en stor andel av landets spelombud, ett brev med frågor om spellagstiftningen till Finansdepartementet. Något svar har ännu inte kommit.
Problemen är att Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och att ombuden därmed tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Man frågar sig också varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna. Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Det är ansvariga statsrådet Peter Norman som fått skrivelsen.

Nystart för Brödinstitutet

Nu lanseras det klassiska Brödinstitutet på nytt. Syftet är att informera om bröd och om brödets viktiga roll i en modern och hälsosam kost. Brödinstitutet finansieras av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.
Nystarten sker i samband med att Ingemar Gröön anställs som sakkunnig inom bröd, kost och hälsa på Brödinstitutet. Han kommer närmast från en befattning som FoU-chef på Pågen.
- Det här innebär en nystart för en viktig verksamhet. Bröd är ett av våra vanligaste, viktigaste och nyttigaste livsmedel och förtjänar att lyftas fram på ett bra sätt, säger Ingemar Gröön som kommer att få en nyckelroll på Brödinstitutet.
- Med sin långa branscherfarenhet och stora kunskap om bröd i alla bemärkelser är han bästa tänkbara talesperson. Han blir vår brödexpert, vår " Mr Bröd", säger Martin Lundell, vd på Brödinstitutet och i Sveriges bagare & konditorer.
- Det känns oerhört viktigt och roligt att få arbeta med att höja den allmänna kunskapen om bröd i samhället. Bröd är fantastiskt. Det är både tradition och modernt. Det är upplevelser kombinerat med kost och hälsa. Bland det godaste och nyttigaste man kan äta säger, Ingemar Gröön.
Kuriosafakta: Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter.