medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nu måste vi vara med och påverka om slutna kontanthanteringssystem

Som väntat röstade Sveriges Riksdag den 10 mars igenom utskottsförslaget om en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.
Hoppet står nu till att arbetsmarknadens parter – som ska utforma lagen – tar hänsyn till mindre butikers oförmåga att investera i ett sådant system.
- Vi ska se till att vara med i processen, säger Butikernas vd, Bengt Hedlund. Göra allt vi kan för att påverka utformningen av lagen. Handels har ju sagt att det ska vara möjligt för mindre butiker att beviljas undantag.
Regeringen fick alltså i uppdrag av riksdagen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i handeln. En sådan lag kommer att öka tryggheten för de anställda och förbättra butikernas säkerhet, anser Handels förbundsordförande.
- Sluten kontanthantering ska vara utgångspunkten i handeln. Vi anser också att det ska vara möjligt att göra undantag för vissa butiker, till exempel på grund av deras storlek, säger Lars-Anders Häggström.

Fel som blir straffade
Beslutet upprör både Företagarna och Butikerna som anser att en sådan lag kommer att bli oerhört kostsam och ineffektiv samt att den slår ut många småföretag och därmed innebär färre arbetstillfällen. Förslaget röstades igenom av S, V, MP och SD. Allianspartierna reserverade sig.
- Riksdagen kan göra mycket för att minska brottsligheten mot detaljhandeln. Men att gå på ett generellt tvång om sluten kontanthantering är fel väg att gå. Vi bör bestraffa rånarna och brotten – inte de som drabbas, säger Företagarnas chefekonom, Lars Jagrén.
- Lagen ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men det är oerhört viktigt att inte glömma alla de småföretag som inte har kollektiv avtal. Företagarna och Butikerna måste få vara med i denna process. Flera av oppositionspartierna har i debatten lovat att en eventuell lag inte kommer att drabba småföretagen och vi kommer att hålla dem vid det löftet, säger Bengt Hedlund.

Onödig lag
Butikernas säkerhetschef Per Geijer säger att det är en onödig lag.
- Arbetsmiljölagen innehåller de delar som krävs för att kunna ställa krav på en trygg och säker arbetsmiljö. Det är utan tvekan så att vissa butiker i vissa områden bör ha slutna kontanthanteringssystem för att uppnå acceptabel säkerhet. Men det innebär inte att alla butiker i alla områden ska tvingas till samma sak.

Äntligen förslag om sänkt restaurangmoms!

Sänkt moms för restauranger, caféer och catering förenklar för företagare och kommer att innebära fler jobb i branschen.
Det anser såväl Butikerna som Företagarna apropå den utredning som lades fram på onsdagen. Speciellt nöjda är två av Butikernas branschorganisationer, som båda länge jobbat för att få denna förenkling; Sveriges bagare & konditorer och Svensk Servicehandel & Fast Food.
Enligt utredningen bör momsen på dessa tjänster sänkas från 25 procent till 12 procent, samma nivå som för livsmedel.
- Vi har slagits för detta i många år, bland annat genom uppvaktningar i riksdagen, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food som bland annat organiserar gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsrörelser samt caféer och pizzerior.
- Det känns mycket bra att man nu inser att dessa företag slipper krånglet med avgränsningar mellan försäljning av livsmedel som har 12 procent moms och servering eller restaurangtjänster där momsen är 25 procent. ·
Konditorierna med
Enligt förslaget som nu är på remiss kommer även konditorierna med i gruppen ska få en sänkning från 25 till 12 procent. Men det var inte självklart från början.
- Inför valet förra året lovade alliansen sänkt moms för restauranger och catering. I utredningsdirektivet behandlades dock endast restauranger och catering. I den i dagarna till.
Finansdepartementet överlämnade utredningen föreslås däremot att det räcker med att servera en kopp kaffe eller en tårtbit och att konditorierna omfattas, säger Martin Lundell, vd i Sveriges bagare & konditorer som är den enda branschorganisation utanför utredningen som träffat och försett utredaren med fakta och statistik som visar att det enda rimliga är att även konditorier får sänkt moms.
- Vi är glada över att de har lyssnat våra på våra argument och insett hur viktig konditori- och bageribranschen är och därför även inkluderat konditorier i remissförslaget. När momssänkningen genomförs för konditorier den 1 januari 2012, blir det till en hörnsten i regeringens matlandssatsning som ska skapa 20 procent fler arbetsplatser och 20 000 nya arbetstillfällen till år 2020. Momssänkningen innebär även ökad sysselsättning både bland unga och invandrare, säger Martin Lundell.
Bageri- och konditorinäringen är en stor och arbetskraftsintensiv bransch som sysselsätter 15 000 personer och där det är vanligt att 50 procent av företagens kostnader består av löner. När förslaget går igenom bidrar det till att regeringen når målen med satsningen på Matlandet Sverige som ska skapa 20 000 nya arbetstillfällen och 20 procent fler arbetsplatser i livsmedelsbranschen till år 2020.
Enligt en ny rapport från SCB är hälften av alla som jobbar i bageri- och konditoribranschen invandrare och hela 36,6 procent av alla bagare och konditorer är födda utanför Europa.
- Vår bransch lider av dubbla regelverk: regler för tillverkning av livsmedel och regler för servering. När förslaget går igenom slipper branschen den tredubbla bördan det skulle ha inneburit med även dubbla momssatser. Förslaget lyfter en annars pressad bransch med låga marginaler, säger Martin Lundell.
Tummen ner
Även Företagarna gör tummen upp för förslaget och framhåller särskilt jobbaspekten och förenklingen. Däremot blir det tummen ned för det separata finansieringsförslaget som går ut på att höja momsen på livsmedel, hotell och camping till 14,4 procent och samtidigt begränsa sänkningen av restaurangmomsen till samma nivå.
- Det priset är både för högt och onödigt, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna. Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen för 2011 att sänkt restaurangmoms var en reformambition som förutsätter att det finns ett utrymme i de offentliga finanserna. Företagarna hävdar att detta utrymme finns. Svensk ekonomi är stark och flera rapporter från regeringen visar att statens finanser förbättrats sedan i höstas. ···
Förslaget om sänkt restaurang- och cateringmoms lämnades till Finansdepartementet den 16 mars och är ett delbetänkande av utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 31 oktober 2011. De nya momsreglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2012. Ur utredningen: "Det behöver inte röra sig om mat eller dryck av något särskilt slag eller mängd, utan det kan röra sig om exempelvis en middag eller en kopp kaffe och en tårtbit. Vem som levererar saknar betydelse, det kan exempelvis vara en restaurang, ett konditori eller en cateringfirma."
Den 16 mars presenterade utredaren Fredrik Fries sitt delbetänkande där han föreslår att momsen på restaurang-, konditori- och cateringtjänster ska sänkas från 25 till 12 procent, alltså samma nivå som livsmedelsmomsen.

Hel med Cornetto eller galen med Dumle?

Denna vecka börjar våren i så motto att de stora glassföretagen börjar distribuera sina nyheter till butikerna. Som vanligt är uppfinningsrikedomen stor, inte minst har giganten på området, GB-Glace, laddat upp med hela tretton nyheter.
En vår utan nya Magnumglassar är ingen riktig vår. I år heter den ena Magnum Ghana och är tillverkad med kakao certifierad av den ideella organisationen Rainforest Alliance. Detta kan antingen ses som ett hedervärt initiativ eller som ett marknadsföringstrick. Sanningen ligger säkert mitt emellan.
Tre nya Cornetto finns också på glasskartan, nu med mellannamnet "Engima" och med budskapet "du gör mig hel". En av dem innehåller hasselnöt och sammanträffande eller inte, men både GB Glace och Triumf Glass använder sig av uttrycket "det bästa av två världar" i beskrivningarna av sina hasselnötsnyheter. Triumf Glass har härvidlag satsat på "Dumle Go Nuts", en kombination av välkänt godisvarumärke och nämnda nötinnehåll. Lite glass finns det säkert också i den...
Annars är det säkert någon som funderar på könsrollsperspektivet när man ser  rosa "Hello Kitty" beskrivas som "skräddarsydd för målgruppen flickor". Just detta är dock ingen nyhet och genusdebatten i glassammanhang har aldrig velat ta riktig fart.
Att producenterna satsar på laktosfria gräddglassar är helt i tiden. Triumf Glass gör det med en strut av jordgubb och Sia Glass med en dito med blåbär. Somrigt, svenskt och gott!
Vi sätter slutligen en slant på att GB:s nya variant på klassiska Daimstruten blir säsongens hit. "Daim Pear Dream" – bara namnet triggar smaklökarna.