medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Träffar folkhälsoministern om exponeringsförbud

I morgon, den 4 maj, träffar representanter för branschorganisationerna Svensk Servicehandel & Fast Food och Livsmedelshandlarna, folkhälsominister Maria Larsson för att prata om effekterna av exponeringsförbud för tobak.
Något sådant är visserligen inte aktuellt, beslutet i riksdagen blev enligt alliansens linje, det vill säga inget exponeringsförbud. Men Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food, utgår från att ministern ändå vill ha så mycket fakta som möjligt.
- Vi har en ny rapport att presentera. Den kompletterar den första rapporten från 2009 och tar upp konsekvenserna av exponeringsförbud och dold försäljning.
- De består dels av extra kostnader för detaljhandeln vilka kan leda till utslagning av framförallt mindre servicebutiker. Det kan i sin tur leda till förlorade arbetstillfällen och minskad tillgänglighet av servicebutiker, dels av ökad smuggling och ökad konsumtion av illegala cigaretter. Vi vill också framhålla det principiellt felaktiga i att tillåtna varor inte skulle få visas, avslutar Bengt Hedlund som träffar Maria Larsson tillsammans med Livsmedelshandlarnas vd Per Bryngelsson.

Unik branschanpassad utbildning

Tillsammans med utbildningsföretaget Vizuera erbjuder nu branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food sina medlemmar en unik branschanpassad utbildning med lönsamhet som tema.
Tre orter, totalt fyra kvällar och uppdelning mellan servicehandels- och fast food-handlare. Allt för att träffa så rätt som möjligt med det konkreta arbetet.Och allt detta till ett mycket subventionerat pris.
- Vi startar redan i början av maj med att bjuda in medlemmar till Malmö, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food.
- Tack vare vår utbildningsfond kan vi subventionera priset kraftigt till medlemmar. Precis som vi under de senaste åren har gjort med hygienutbildningarna. Det kostar endast 300 kronor person och tillfälle. Ordinarie pris är 3 000 kronor.
2011 har utropats som Lönsamhetsåret inom organisationen. Och enkelt uttryckt så handlar det om att hjälpa handlarna att tjäna mer pengar.
- Vi har länge arbetat med att skapa bra medlemsförmåner i form av avtal. Nu vill vi gå vidare och ge en sorts hjälp till självhjälp för att de enskilda medlemmarna ska kunna förbättra sin lönsamhet och tjäna mer pengar i sina butiker, säger Bengt Hedlund och pekar på två praktiska skillnader som han hoppas ska underlätta och förbättra.
- Dels att vi förlägger kurstillfällena till kvällstid. Dels att vi delar upp det i två huvudsegment – servicehandel och fast food.

Ett samhälle på väg åt fel håll!

Påskhelgen närmar sig och därmed några av de viktigaste dagarna för handeln. Tyvärr innebär ökad försäljning också ökade risker för inbrott, rån och stölder. Även med en ökad andel kortköp innebär alla större helger stora kontantflöden, som måste hanteras på ett bra och säkert sätt.
Som ett brev på posten kommer Handelsanställdas förbunds onyanserade krav på slutna kontanthanteringssystem på alla butiker.
- För oss som arbetar med säkerhet på heltid är de slutna kassasystemen en viktig del i säkerhetsarbetet och en given investering för butiker med speciella behov, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer och undrar:
- Men snälla Handels, i alla butiker? Oavsett risk? Är ni medvetna om att 82 stycken av Sveriges kommuner inte har haft ett enda butiksrån under de senaste tre åren? 150 kommuner hade inte ett enda butiksrån under hela 2010! Ändå kräver ni att alla 14 419 butiker i dessa kommuner ska tvingas investera dryga 4 325 700 000 kronor på slutna kontanthanteringssystem?
Detta innebär dels att ett stort antal butiker tvingas stänga, helt utan anledning, dels att de som överlever ekonomiskt tvingas lägga alla resurser på fel sorts åtgärder. Per Geijer vill även påstå att det finns en annan, mycket obehaglig aspekt på detta förslag.
- Handels föreslår ett samhälle som jag inte vill leva i! Det kan inte vara rimligt att vi ska behöva installera slutna kontanthanteringssystem i alla butiker för att vi ska kunna bedriva handel i vårt land. Är det verkligen den utvecklingen vi vill ha, vad blir nästa steg? Tror Handels verkligen att de kriminella krafterna slutar att begå brott för att vi lagstiftar om slutna kontanthanteringssystem?