medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Äntligen förslag om sänkt restaurangmoms!

Sänkt moms för restauranger, caféer och catering förenklar för företagare och kommer att innebära fler jobb i branschen.
Det anser såväl Butikerna som Företagarna apropå den utredning som lades fram på onsdagen. Speciellt nöjda är två av Butikernas branschorganisationer, som båda länge jobbat för att få denna förenkling; Sveriges bagare & konditorer och Svensk Servicehandel & Fast Food.
Enligt utredningen bör momsen på dessa tjänster sänkas från 25 procent till 12 procent, samma nivå som för livsmedel.
- Vi har slagits för detta i många år, bland annat genom uppvaktningar i riksdagen, säger Bengt Hedlund, vd i Svensk Servicehandel & Fast Food som bland annat organiserar gatukök, hamburgerrestauranger och andra snabbmatsrörelser samt caféer och pizzerior.
- Det känns mycket bra att man nu inser att dessa företag slipper krånglet med avgränsningar mellan försäljning av livsmedel som har 12 procent moms och servering eller restaurangtjänster där momsen är 25 procent. ·
Konditorierna med
Enligt förslaget som nu är på remiss kommer även konditorierna med i gruppen ska få en sänkning från 25 till 12 procent. Men det var inte självklart från början.
- Inför valet förra året lovade alliansen sänkt moms för restauranger och catering. I utredningsdirektivet behandlades dock endast restauranger och catering. I den i dagarna till.
Finansdepartementet överlämnade utredningen föreslås däremot att det räcker med att servera en kopp kaffe eller en tårtbit och att konditorierna omfattas, säger Martin Lundell, vd i Sveriges bagare & konditorer som är den enda branschorganisation utanför utredningen som träffat och försett utredaren med fakta och statistik som visar att det enda rimliga är att även konditorier får sänkt moms.
- Vi är glada över att de har lyssnat våra på våra argument och insett hur viktig konditori- och bageribranschen är och därför även inkluderat konditorier i remissförslaget. När momssänkningen genomförs för konditorier den 1 januari 2012, blir det till en hörnsten i regeringens matlandssatsning som ska skapa 20 procent fler arbetsplatser och 20 000 nya arbetstillfällen till år 2020. Momssänkningen innebär även ökad sysselsättning både bland unga och invandrare, säger Martin Lundell.
Bageri- och konditorinäringen är en stor och arbetskraftsintensiv bransch som sysselsätter 15 000 personer och där det är vanligt att 50 procent av företagens kostnader består av löner. När förslaget går igenom bidrar det till att regeringen når målen med satsningen på Matlandet Sverige som ska skapa 20 000 nya arbetstillfällen och 20 procent fler arbetsplatser i livsmedelsbranschen till år 2020.
Enligt en ny rapport från SCB är hälften av alla som jobbar i bageri- och konditoribranschen invandrare och hela 36,6 procent av alla bagare och konditorer är födda utanför Europa.
- Vår bransch lider av dubbla regelverk: regler för tillverkning av livsmedel och regler för servering. När förslaget går igenom slipper branschen den tredubbla bördan det skulle ha inneburit med även dubbla momssatser. Förslaget lyfter en annars pressad bransch med låga marginaler, säger Martin Lundell.
Tummen ner
Även Företagarna gör tummen upp för förslaget och framhåller särskilt jobbaspekten och förenklingen. Däremot blir det tummen ned för det separata finansieringsförslaget som går ut på att höja momsen på livsmedel, hotell och camping till 14,4 procent och samtidigt begränsa sänkningen av restaurangmomsen till samma nivå.
- Det priset är både för högt och onödigt, säger Annika Fritsch, skatteexpert på Företagarna. Regeringen aviserade redan i budgetpropositionen för 2011 att sänkt restaurangmoms var en reformambition som förutsätter att det finns ett utrymme i de offentliga finanserna. Företagarna hävdar att detta utrymme finns. Svensk ekonomi är stark och flera rapporter från regeringen visar att statens finanser förbättrats sedan i höstas. ···
Förslaget om sänkt restaurang- och cateringmoms lämnades till Finansdepartementet den 16 mars och är ett delbetänkande av utredningen om sänkt moms på vissa tjänster. Slutbetänkandet ska redovisas senast den 31 oktober 2011. De nya momsreglerna förslås träda i kraft den 1 januari 2012. Ur utredningen: "Det behöver inte röra sig om mat eller dryck av något särskilt slag eller mängd, utan det kan röra sig om exempelvis en middag eller en kopp kaffe och en tårtbit. Vem som levererar saknar betydelse, det kan exempelvis vara en restaurang, ett konditori eller en cateringfirma."
Den 16 mars presenterade utredaren Fredrik Fries sitt delbetänkande där han föreslår att momsen på restaurang-, konditori- och cateringtjänster ska sänkas från 25 till 12 procent, alltså samma nivå som livsmedelsmomsen.

Hel med Cornetto eller galen med Dumle?

Denna vecka börjar våren i så motto att de stora glassföretagen börjar distribuera sina nyheter till butikerna. Som vanligt är uppfinningsrikedomen stor, inte minst har giganten på området, GB-Glace, laddat upp med hela tretton nyheter.
En vår utan nya Magnumglassar är ingen riktig vår. I år heter den ena Magnum Ghana och är tillverkad med kakao certifierad av den ideella organisationen Rainforest Alliance. Detta kan antingen ses som ett hedervärt initiativ eller som ett marknadsföringstrick. Sanningen ligger säkert mitt emellan.
Tre nya Cornetto finns också på glasskartan, nu med mellannamnet "Engima" och med budskapet "du gör mig hel". En av dem innehåller hasselnöt och sammanträffande eller inte, men både GB Glace och Triumf Glass använder sig av uttrycket "det bästa av två världar" i beskrivningarna av sina hasselnötsnyheter. Triumf Glass har härvidlag satsat på "Dumle Go Nuts", en kombination av välkänt godisvarumärke och nämnda nötinnehåll. Lite glass finns det säkert också i den...
Annars är det säkert någon som funderar på könsrollsperspektivet när man ser  rosa "Hello Kitty" beskrivas som "skräddarsydd för målgruppen flickor". Just detta är dock ingen nyhet och genusdebatten i glassammanhang har aldrig velat ta riktig fart.
Att producenterna satsar på laktosfria gräddglassar är helt i tiden. Triumf Glass gör det med en strut av jordgubb och Sia Glass med en dito med blåbär. Somrigt, svenskt och gott!
Vi sätter slutligen en slant på att GB:s nya variant på klassiska Daimstruten blir säsongens hit. "Daim Pear Dream" – bara namnet triggar smaklökarna.

Startskottet för barnens egen dag!

Med ett ballongsläpp som symbolisk handling lät man startskottet gå för arbetet med en barnens motsvarighet till Mors och Fars Dag.Samtidigt applåderade myndigheterna att konsumentperspektivet fick stort utrymme.
Vi talar om nybildade föreningen Leksaksbranschens kick off.
Med en talarlista som imponerade och lockade till stor uppslutning, hade den nybildade föreningen Leksaksbranschen sin stora kick off på Hotel Rica i Stockholms city den 24 februari. Drygt hundra personer från branschens olika led hade samlats för att lyssna på såväl utländska som svenska talare.
Myndigheterna på plats tyckte det var positivt att konsumentperspektivet fått så stort utrymme på träffen och såg den nya organisationen som en möjlighet till tydligare dialog mellan myndigheter och bransch.
En annan gäst var Ulrich Brobeil från den tyska branschföreningen DVSI. Han berättade bland annat om arrangemanget Kinders Tag, ett årligen återkommande evenemang i Tyskland och andra europeiska länder. I sammanhanget gav han konkreta tips på hur man skulle kunna göra en svensk motsvarighet.
- Vi beslutade på stående fot att börja undersöka möjligheterna för en sådan aktivitet, säger Klas Elm från Leksaksbranschen. Som ett startskott för detta gjorde vi ett stort ballongsläpp mitt inne i Stockholms centrum.
Övriga talare på Leksaksbranschens kick off var Catherine van Reeth från Toy Industries of Europé, Christian Ewert från ICTI Care Foundations USA/Kina, Pär Strömbäck från Dataspelsbranschen, Michael Schmidt från Konsumentverket, Jan Bergtoft från Sveriges Konsumenter och Jesper Svarén från Justitiedepartementet.