medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Anna Maria Corazza Bildt mötte handeln

I fredags samlades representanter för olika led och grupperingar inom den svenska handeln för att lyssna på, och ge sina synpunkter till, EU-parlamentarikern Anna Maria Corazza Bildt. Ämnet var detaljhandelns framtid i Europa.
Anna Maria Corazza Bildt hade tillsammans med Företagarna och Svensk Handel bjudit in till detta seminarium vars syfte var att presentera läget för detaljhandeln i Sverige samt att ge svenska intressenter möjlighet att komma med inspel till rapporten "Mot en mer effektiv och rättvis detaljhandel".
Frågor som diskuterades var fri rörlighet för varor, oskäliga avtalsvillkor, konsumenternas tillgång till butiker och produkter samt hur vi skapar en miljömässigt uthållig detaljhandel.
Diskussionen skedde med hjälp av två paneler där den första tog upp frågan om fri rörlighet för varor. I den andra, där Butikerna ingick, diskuterade man konsumenternas tillgång till detaljhandeln. I den sistnämnda debatten blev det fokus på obalansen mellan stora och små aktörer på marknaden.
Tidsramen för rapporten är:
2 mars, skickas in för översättning
21-22 mars, debatt om rapporten i Inre Marknadsutskottet
24 mars, deadline för ändringsförslag
13 april, röstning i Inre Marknadsutskottet
Maj, röstning i plenum i parlamentet

Bagarlandslaget klart för VM-final

Det svenska bagarlandslaget har tagit sig vidare till VM-final i bageri. Under tidspress och hård konkurrens mot Europas bästa bagare, lyckades Sverige ta en av tre platser till VM i Paris 2012.
Bagarlandslaget som legat i hårdträning inför tävlingen drivs av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer och coachas av Johan Sörberg. I laget ingår sex bagare från landets bästa bagerier: Moa Brink, Mattias Wallmark, Håkan Johansson, Niklas Beck, Robin Edberg och Tobias Bergstrand.
 - Den svenska vinsten mot de stora bagarnationerna visar på den snabba utveckling svenska bagare och bagerier lyckats uppnå på senare år. Vid prisceremonin var det tydligt att Sverige var stor publikfavorit, säger Martin Lundell, VD för Sveriges bagare & konditorer.
 På tävlingsbordet stod det bland annat tre sorters matbröd, varav ett ekologiskt, ett nationellt samt ett valfritt. Med söta degar bakades fem sorters bröd där landslaget bland annat utmärkte sig med smaker som saffran och framstående kryddor.
 I det kritiska tävlingsmomentet dekorbröd (som ska mäta 1x1x1 meter) byggde Håkan Johansson upp ett bakverk på temat vikingatid som tillsammans med övriga bidrag från det svenska laget fick domarna att ge bästa poäng.
Nu siktar (!) man alltså framåt mot Louis Lesaffre Cup, vilket är tävlingens officiella namn, i Paris nästa år.

Henrik Fexeus kommer till mässan Butiksleverantör

Den 12-13 april är det dags för den sjätte upplagan av Butiksleverantör på Kistamässan i Stockholm. Detta är Nordens största mässa som visar inredning och utrustning för handeln.
På plats möter besökaren 200 utställare och lyssnar till mängder av kostnadsfria seminarier med aktuella ämnen. Redan nu är det klart att Henrik Fexeus, tankeläsaren, tv-profilen och författaren kommer till mässan. Vad säger kunden – egentligen?
Henrik menar att vi hela tiden kommunicerar med varandra, speciellt när vi inte pratar. Med metoder som bottnar i ickeverbal kommunikation, suggestion och psykologi öppnar Henrik publikens ögon för vad som faktiskt är möjligt, exempelvis att förbättra kundrelationen, få kunden att lyssna bättre, se vad kunden tänker och bli en omtyckt säljare.
Henriks föreläsning handlar om allt vi säger utan att vara medvetna om det. Hans bok "Konsten att läsa tankar" kom ut i början av september 2007.
Läs mer på www.easyfairs.com/butik-se.