medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Försiktig avslutning på 2010 för servicehandeln

Tillväxttakten inom svensk servicehandel och fast food avtog under det sista kvartalet år 2010 då den uppgick till 0,4 procent. Den svaga utvecklingen bidrog till att dra ned helårsresultatet för 2010, vilket uppgick till 2,0 procent.
Servicehandeln är en heterogen bransch och tillväxten skiljer sig åt mellan de olika branscherna. Återigen är det caféerna som uppvisar starkast tillväxt. Cafékulturen blomstrar och branschen uppvisar det ena starka kvartalsresultatet efter det andra. Det fjärde kvartalet uppgår tillväxten till 4,0 procent. Tuffast kvartal har segmentet Trafikbutiker som minskar med 3,0 procent jämfört med samma period föregående år.
Delbranschen Fast Food möter starka tillväxttal sedan föregående år och har därmed svårt att komma upp i samma omsättningsnivåer, delbranschen minskar med 0,8 procent. Spel- och tobaksbutikerna liksom minilivs lyckas ta sig över nolltillväxtstrecket och ökar med 0,7 procent vardera.
Optimismen föll under det tredje kvartalet från rekordnivåerna i början av året och har under det fjärde kvartalet planat ut på en nivå som ligger mer i linje med snittet.
- År 2010 blev ett bra år för servicehandeln med en ökning på 2,0 procent för helåret. Det fjärde kvartalets försiktiga tillväxt på 0,4 procent bidrog till att dra ned helårsresultatet och utvecklingen ligger helt i linje med tidigare år, säger Bengt Hedlund vd för Svensk Servicehandel & Fast Food.
- Motorn i svensk servicehandel fortsätter att vara cafésegmentet vilket uppvisar starka tillväxttal för varje kvartal.

Finalisterna klara till SM Unga Bagare

Landets tolv mest imponerande unga bagartalanger, varav fem från Yrkeshögskolan för bagare och konditorer i Kristianstad, gör den 16 mars upp om titeln i en fem timmar lång bakningstävling där kunskap och kreativitet får mjölet att yra. SM Unga Bagare för deltagare under 23 år arrangeras för 21:a året i rad för att skapa intresse för bagaryrket bland yngre samt att visa upp det kreativa hantverket bakom bröd. Många av bageribranschens talanger har börjat sina karriärer i tävlingen; en vinst är en bra merit för framtida anställningar och flera som deltagit tidigare år är i dag framgångsrika entreprenörer med egna bagerier. Exempelvis ingår tidigare vinnare i Bagarlandslaget som nyligen vann det europeiska kvalet till VM för bagare.
- Hälften av intäkterna i bageribranschen går åt till att betala för personalen. Då är det lätt att förstå att personalen är företagets viktigaste resurs, inte bara som tomma ord utan även i praktiken. För att stimulera yrkeskunnandet anordnar vi den här tävlingen, säger Martin Lundell, vd för Sveriges bagare & konditorer.
- Finalisterna är superduktiga hantverkare och deras tävlingsbröd är inte bara grymt goda utan också vackra och konstnärliga. Deras bakverk måste bara ses!
Finalen avgörs den 16 mars på Ester Mosessons gymnasium i Göteborg och de läckra tävlingsbidragen skyltas upp för allmänheten i shoppingcentrat Nordstan där vinnaren presenteras 15.00.
Ettan och tvåan i SM vinner en inspirationsresa till en europeisk storstad tillsammans med andra framgångsrika talanger inom bageribranschen samt kvalar in till de europeiska mästerskapen för unga bagare i Weinheim, Tyskland i september.

Djuryrken är framtiden

Djurbranschens Yrkesnämnd, DYN, presenterar rapporten "Sällskapsdjur – en framtidsbransch", den första övergripande kartläggningen som gjorts av sällskapsdjursbranschen i Sverige.
Utredningen visar att vi har minst 15 000 yrkesverksamma i olika djuryrken, hästar och lantbruksdjur undantagna, och framtiden ser ljus ut.
Genom intervjuer med branschfolk och enkäter till företag och organisationer har utredare Lena Heimlén fått en bild över sällskapsdjursbranschen, som är en framväxande näring vars betydelse ökar på arbetsmarknaden.
Kartläggningen visar att det finns 15 000 yrkesverksamma vid omkring 5 000 företag inom sällskapsdjursbranschen. Bland företagen finns såväl småföretagare som multinationella bolag och yrkena är av varierande slag, allt från veterinär och djurvårdare, till hundtrimmare, försäkringshandläggare och djurskyddsinspektör.
Branschen omsätter ca 10 miljarder kronor årligen.
Att arbeta med och kring djur är populärt och trenden går mot en allt större efterfrågan på utbildad och engagerad personal. Branschen förutspår en ökning av antalet yrkesverksamma inom såväl praktiska som teoretiska yrken.