medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säkerhet på Småföretagardagar

Småföretagardagarna i Örebro beskrivs som Sveriges viktigaste mötesplats för småföretagsfrågor. Speciellt fokus på handel blir det den 27 januari då Per Geijer och Bengt Hedlund från Butikerna deltar i ett seminarium om säkerhet.

Evenemanget pågår i två dagar, 26-27 januari, och anordnas av Entreprenörskapsforum och Företagarna. Tanken är att man ska kunna ta del av de senaste resultaten direkt från våra främsta forskare inom området samt träffa politiker, beslutsfattare, företagare och organisationsföreträdare.

Enligt en rapport från Företagarna utsätts fyra av tio företag årligen för brott. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminalitet leder till större kostnader, ökad osäkerhet och i förlängningen till minskat företagande och sämre välstånd. Under seminariet "Brott mot företag" kommer man därför att belysa vad som görs och vad som behöver göras i kampen mot brottsligheten.

Deltagare är Butikernas säkerhetschef respektive vd, Per Geijer och Bengt Hedlund, samt Lars Nordfors och Jakob Aurelius, jurister på Företagarna.

Vill slå ett slag för a-kassan

Att man som egen företagare är ansluten till en a-kassa borde vara självklart. En förhållandevis billig insats för att få en trygghet i eventuella sämre tider.

- Vi kan aldrig nog framhålla hur viktigt detta är, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund vars medlemmar har SHA som "sin kassa".

Svensk Handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, SHA, är alltså den a-kassa som förbundet samarbetar med och som man rekommenderar sina medlemmar att gå med i. Inom Svensk Servicehandel & Fast Foods grupp är det just nu en väldigt låg arbetslöshet. Detta är dock en lite bedrägligt eftersom många av dem som skulle behöva hjälp har gått ur. Bengt Hedlund menar att det är fel att avstå från a-kassa för att man tycker sig inte ha råd.

- Om man inte är med på grund av kostnaden är sannolikheten större att man verkligen kan komma att behöva a-kassan.

- Vi uppmanar därför våra medlemmar att ta steget in i tryggheten, säger Bengt Hedlund.

Butikerna satsar på lönsamhet

Lönsamheten, eller snarare bristen på densamma, står i fokus för organisationen Butikerna under detta år. En hel del aktiviteter är att vänta och först ut är en utbildningsdag för handlare den 24 mars.

Hur får man utväxling i form av förtjänst på insatt kapital i form av arbete? Eller enklare uttryckt: Hur tjänar man pengar?

Lönsamheten utgår från många aspekter i en rörelse. Alltifrån hur den ser ut på utsidan till prissättningen och öppettiderna. Personalen och sortimentet är andra parametrar som har betydelse för hur lönsamheten utvecklas.

Med ekonomiskt stöd från Stockholms Köpmannaförbund arrangerar Butikerna tillsammans med utbildningsföretaget Vizuera en utbildningsdag i Stockholm den 24 mars. Den är öppen för alla medlemmar i Butikernas branschorganisationer.

Man kommer sedan att fortsätta med andra aktiviteter på temat lönsamhet under året.