medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Självklart ska leksaker vara säkra!

Att nya regler om leksakers säkerhet är på gång välkomnas av den svenska leksaksbranschen.

- Vi skulle också välkomna en starkare marknadskontroll, säger Klas Elm, ansvarig för säkerhetsfrågor inom Föreningen Leksaksbranschen.

Läs mer

Handel som vanligt

Många människor känner stor oro efter helgens sprängattentat. Inte bara i Stockholm utan över hela landet. Men det är viktigt både för enskilda och för landet som helhet att inte lamslås i en situation som denna.

- Vår bedömning är att julhandeln ska fortsätta som vanligt. säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.

Läs mer

Världens bästa restaurang kommer till Stockholm i februari

Den 2-3 februari 2011 är det dags för årets största mässa för restaurang- café- och snabbmatsbranschen på Kistamässan i Stockholm. För första gången arrangeras Fastfood & Café parallellt med Restaurangexpo.

Läs mer