medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fler cyklar men allt färre olyckor och dödsfall bland cyklister

Allt fler cyklar i Sverige - men antalet cyklister som skadar sig allvarligt i trafiken sjunker kraftigt. Trenden är tydlig. Sedan 1990 har andelen skadade cyklister minskat med hela 61 procent. Under samma period har dessutom antalet omkomna cyklister sjunkit med drygt 70 procent.

Läs mer

Så ska Butikerna kunna påverka

Hitintills har organisationen Butikerna satsat mycket på medlemsförmåner och säkerhetsfrågor. I och med det nya samarbetet med Företagarna ser man nu större möjlighet att påverka, att verkligen kunna föra fram aktuella frågor.

Läs mer

Handels motarbetar säkerhetsarbetet i mindre butiker

Handelsanställdas förbund har i dagarna släppt en undersökning avseende rån, hot och våld i svenska butiker. I rapporten konstaterar Handels det vi i branschen länge lyft fram som den största säkerhetsbristen, nämligen butikernas utbildningsnivå.
- Det är bra, men tyvärr lyckas man förstöra budskapet genom att på nytt föra fram en onyanserad begäran om att alla butiker ska tvingas investera i slutna kontanthanteringssystem, säger Butikernas säkerhetschef  Per Geijer.

Läs mer