medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Leksaksbranschen samlad i ny organisation

Detaljister och leverantörer har slagit sig samman i syfte att stärka och utveckla branschen. I går bildades Föreningen Leksaksbranschen genom en fusion mellan Sveriges Leksakshandlares Riksförbund och Swedish Toy Association.

Läs mer

The-resa och kaffekunskap

En the-resa genom Kina och färsk kunskap om kaffe. Det är något av det som serveras på mässan Fastfood & Café 2011.

Läs mer

Colour Trend Focus, ett gyllene tillfälle

Den 25-26 november ges ett gyllene tillfälle att tillsammans med professionella arbeta fram de kommande färgkollektionerna i en workshop där deltagarna själva tar fram den kommande färgpaletten för 2012/2013.

Läs mer