medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

The-resa och kaffekunskap

En the-resa genom Kina och färsk kunskap om kaffe. Det är något av det som serveras på mässan Fastfood & Café 2011.

Läs mer

Colour Trend Focus, ett gyllene tillfälle

Den 25-26 november ges ett gyllene tillfälle att tillsammans med professionella arbeta fram de kommande färgkollektionerna i en workshop där deltagarna själva tar fram den kommande färgpaletten för 2012/2013.

Läs mer

Har butikerna blivit bättre på säkerhet?

Butiksrånen fortsätter att sjunka under 2010. Jämfört med samma period 2009 har rånen minskat från 912 till 716 rån, en nedgång med cirka 21 procent.
Har butikerna blivit bättre på säkerhet?
- Nej, tror inte det, det finns andra orsaker till nedgången, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.

Läs mer