medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fortsätter att fokusera på produktsäkerhet och barns lek


lekobaby strategi01 2

Lek & Babybranschens styrelse har under flera år arbetat fram en övergripande strategi för att bli en synligare aktör inom branschen samtidigt som man kommer att stödja arbetet för att öka försäljningen i Sverige av leksaker, barn - och babyprodukter.

Läs mer

Tjänade rejält på försäkringsbyte

Lekia adekvat

Daniel Åhlund som äger Lekia i Enköping, Uppsala och Västerås gav Adekvat Försäkring förtroendet att försäkra samtliga tre butiker vilket medförde både sänkt premie och betydligt bättre villkor.
- Jag sänkte kostnaden med lite mer än 15 procent, fick bättre villkor och den personliga servicen Adekvat Försäkring bistår med värderar jag högt, säger han.

Läs mer