medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butiksdöden i stadskärnan en myt

I onsdags lanseras Cityindex som beskriver omsättningsutvecklingen för kommersiella verksamheter i 16 svenska stadskärnor avseende 2016. Kartläggningen visar på en total tillväxt om 3,7 procent för detaljhandel, restaurang, hotell och kommersiell service. Detaljhandeln i stadskärnan, som ofta utmålas som förloraren i kampen om kunderna, ökade med 2,7 procent.

Läs mer

Butikernas nya kortinlösenavtal kan löna sig för dig

 

credit card 450

Butikerna har tecknat ett nytt kortinlösenavtal. Med sin samarbetspartner Elavon ger man den just nu lägsta avgiften för medlemmarna i de branschorganisationer som utgör Butikerna. Man ska dock vara uppmärksam på vilka snittnotor man har och vilken typ av kort kunderna företrädesvis använder.

Läs mer

Servicehandelsindex: Liten ökning under andra kvartalet

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,7 procent under det andra kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Fast Food som ökade sin försäljning med 3,9 procent.

Läs mer