medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Blygsam utveckling för fysisk handel men fortsatt positiv tillväxt i landets kommuner

Handeln i Sverige är en unik databas med nyckeltal för detaljhandelns storlek och utveckling i Sveriges län och kommuner. Handeln i Sverige produceras årligen av HUI Research och finansieras av Handelsrådet. Materialet finns tillgängligt för kostnadsfri nedladdning på www.handelnisverige.se.

Läs mer

Redan färre plastkassar i butikerna

 

Sverige har sedan 1 juni nya regler för plastpåsar i butik. De innebär att handlare har en informationsplikt om kassarnas miljöpåverkan. Och redan efter två månader märks det stor skillnad. Det här är tydligen något som kunderna nappat på.

Läs mer

Något svagare e-försäljning av leksaker under 2016

Konsumtionen av barnartiklar och leksaker på nätet uppgick under det första kvartalet 2017 till en halv miljard kronor, vilket motsvarar en genomsnittlig summa om 766 kronor per månad. Branschen har haft en stark tillväxt under de senare åren, om än något svagare under 2016.

Läs mer