medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Vårbudgeten positiv för mindre butiker

Företagare som anställer sin första medarbetare, sommarjobbare under 18 år och nyanlända betalar lägre arbetsgivaravgifter första året. I regeringens vårbudget utökas det så kallade växastödet till att gälla de två första åren. Något som samarbetsorganisationen Butikerna hyllar.

Läs mer

Lekia rivstartar 2019 med många nya butiker

 450

Nya etableringar i kombination med att man tar över en del av de nedlagda BR-butikerna, både i Sverige och Norge. Lekias franchisetagare är helt klart på offensiven.
- Vi tror på den fysiska butiken som ett viktigt format i vår
omnikanalssatsning och siktar på att öppna ett stort antal butiker i viktiga handelsområden, säger Lekias vd, Baldvin Georgsson.

Läs mer

Hur ska handeln förhålla sig till hållbarhetstrenden?

I Icas framtidsrapport ”Lycka, data, mening – konsumenten 2030” finns mycket intressant att ta till sig. En slutsats som dras av bland andra tidningen Market, är att den starka hållbarhetstrenden gör att köp och ägande minskas till förmån för hyra och dela. Något som handeln naturligtvis har att förhålla sig till.

Läs mer