medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Hur ska handeln förhålla sig till hållbarhetstrenden?

I Icas framtidsrapport ”Lycka, data, mening – konsumenten 2030” finns mycket intressant att ta till sig. En slutsats som dras av bland andra tidningen Market, är att den starka hållbarhetstrenden gör att köp och ägande minskas till förmån för hyra och dela. Något som handeln naturligtvis har att förhålla sig till.

Läs mer

Nytt köpmönster en REAlitet

Den svenska detaljhandeln gick på en mina under julhandeln och försäljningen, exklusive mat, backade med närmare två procent. December är den viktigaste försäljningsmånaden för branschen varför resultatet blev en rejäl besvikelse. Vad var det som hände?
HUI Reserach har spanat in julhandelns krasch.

Läs mer

Ta chansen att utveckla ditt ledarskap

Det ställs stora krav och det är stort ansvar att vara chef och ledare. Du som chef har ingått i ett nytt yrke, du är inte bara specialist inom ditt område, du är även chef/ledare som skall leda och coacha dina medarbetare.
Genom vårt samarbete med MHM Consulting kan vi erbjuda en endagskurs i utvecklande ledarskap den 19 mars i Stockholm.

Läs mer