medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Välkommen på specialgjord ledarskapsutbildning i tre steg

Ledarskapsutbildning 450

Är du medlem i någon av Butikernas branschorganisationer? Då har du chans till en specialgjord ledarskapsutbildning i tre steg.

En av dina viktigaste uppgifter som ledare är att driva en operativ verksamhet affärsmässigt och effektivt. Som ledare ska du också organisera, leda människor, sätta upp mål och se till att gruppen arbetar effektivt. I vissa fall måste du också hantera konflikter. Genom ett gott ledarskap kan du motivera, engagera och inspirera människor att prestera bättre och på så sätt nå de önskade resultaten. Att vara ledare är svår konst där omgivningen ställer höga krav på dig och din förmåga. Denna kurs hjälper dig att få ut maximalt av ditt ledarskap.

Läs mer

Utbildning för Lek & Babybranschen om hållbarhet och kemikalier

Under våren och hösten ger Lek & Babybranschen i samarbete med hållbarhetskonsulterna på Trossa fyra utbildningar om hållbarhet och kemikalier i produkter för barn. Alla utbildningar kommer ha ett huvudsakligt praktiskt fokus med konkreta tips på hur ni kan jobba, innehålla interaktiva moment och övningar samt ha stort utrymme för deltagarna att ställa frågor.

Läs mer

Alla företag måste vara tillgängliga från och med 1 maj

Riksdagen har godkänt en utvigdning av lagen om tillgänglighetsanpassning för företag. De regler som undantog företag med mindre än tio anställda har nu ändrats till att omfatta samtliga företag och beslutet träder i kraft den 1 maj.
Vi har låtit Butikernas advokat Dan-Michael Sagell titta på lagen och göra en sammanställning – enkel och lättfattlig – så passa på att läsa och vidta eventuella åtgärder.

Läs mer