medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Elcyklar fortsätter rekordöka

Elcykelförsäljningen har ökat med 50 procent sedan föregående år, och på två år har försäljningen mer än fördubblats. Det visar färsk statistik från cykelbranschen. Av den totala marknaden utgör elcyklar 12 procent, och Sverige närmar sig därmed europeiska nivåer.

Läs mer

Högre tillväxt i detaljhandeln 2018

Den svenska detaljhandeln visar en något avmattad tillväxt, men har fortsatt framåtrörelse tack vare bland annat lågräntemiljö, befolkningstillväxt och en stadig trend med allt fler sysselsatta. HUIs prognos för den totala detaljhandeln ligger för 2017 kvar på 2,5 procent mätt i löpande priser. Prognosen för 2018 revideras upp till 3,0 procent efter det att regeringen presenterat en budgetproposition som innehåller förslag som kraftigt gynnar konsumtion.

Läs mer

Nästan alla sedlar och 46 procent av mynten har kommit in till Riksbanken

Sveriges största sedel- och myntutbyte är nu i det närmaste klart. Fortfarande kan man sätta in ogiltiga 100- och 500-kronorssedlar på bankkonto till och med den 30 juni 2018. Hittills har 92 procent av samtliga sedlar och 46 procent av alla mynt lösts in.

Läs mer