medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Fokus på nyheter när Fastfood & Café kommer till Malmö

Efter Stockholm och Göteborg kommer Malmö. Förberedelserna inför fackmässorna  Fastfood & Café och Restaurangexpo, som flyttar in på Malmömässan den 31 januari-1 februari 2018, är i full gång. Mässorna, som vänder sig mot café, restaurang och snabbmatsmarknaden samlar såväl Köpenhamnsregionen som hela södra Sverige.
Årets huvudtema är ”nyheter” och stor vikt läggs vid trendrapporteringar och marknadens nya produkter 2018.

Läs mer

Cityhandeln kan utvecklas med IR-teknik

Ett lyckat test inom forskningsprojektet SMART vid Mittuniversitetet gör att cityhandeln kan utvecklas. Ny IR-teknik, eller värmestrålning, har tagits fram i samarbete med HÄR, Handel och Möten i Härnösand. Tekniken mäter hur människor rör sig i centrala Härnösand. Försöket ska nu permanentas i större skala.

− Vi är väldigt nöjda med testet. Vi ville framför allt säkerställa att metoden inte inkräktar på människors integritet och vi ser nu att det inte går att identifiera personer. Vi mäter enbart värmestrålningen, men tekniken gör att vi kan följa människors rörelsemönster, vilket var syftet med försöket, säger Mattias O´Nils, professor Mittuniversitetet.

Läs mer

Det blev elcykeln!

 

Elcykel 450

Elcykeln är (inte helt oväntat) Årets Julklapp 2017. Motiveringen är att den speglar vår ökande klimatmedvetenhet.

Läs mer