medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Utbildning för Lek & Babybranschen om hållbarhet och kemikalier

Under våren och hösten ger Lek & Babybranschen i samarbete med hållbarhetskonsulterna på Trossa fyra utbildningar om hållbarhet och kemikalier i produkter för barn. Alla utbildningar kommer ha ett huvudsakligt praktiskt fokus med konkreta tips på hur ni kan jobba, innehålla interaktiva moment och övningar samt ha stort utrymme för deltagarna att ställa frågor.

Läs mer

Alla företag måste vara tillgängliga från och med 1 maj

Riksdagen har godkänt en utvigdning av lagen om tillgänglighetsanpassning för företag. De regler som undantog företag med mindre än tio anställda har nu ändrats till att omfatta samtliga företag och beslutet träder i kraft den 1 maj.
Vi har låtit Butikernas advokat Dan-Michael Sagell titta på lagen och göra en sammanställning – enkel och lättfattlig – så passa på att läsa och vidta eventuella åtgärder.

Läs mer

Säkerhetschefen sammanfattar 2017: - Viktigt att anmäla alla typer av brott men allra viktigast är att förebygga dem.

2017 har nu passerat med råge och Butikernas säkerhetschef Niklas Sundin gör här en tillbakablick och utvärdering det gångna året. Totalt anmäldes 1,51 miljoner brott under 2017, vilket är ungefär detsamma som under 2016. Sett i ett tioårsperspektiv har de anmälda brotten gott upp med cirka tio procent. Här bryter han ut de brott som är mer specifika för vår bransch. De delar han valt att ta fram är stölder, rån, bedrägerier och inbrott.

Läs mer