medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Skatten på plastpåsar införs i två steg – 1 mars och 1 maj

shopping 874974 1920

1 mars trädde en del av den nya lagen i kraft. Nästa steg är 1 maj.

Här reder vi ut vad som gäller om den nya skatten på plastkassar.


Läs mer

Remissyttrande från Butikerna

Genomförande av EU:s direktiv om otillbörliga handelsmetoder mellan företag i jordbruks- och livsmedelskedjan.
Sammanfattande synpunkter på utredningsförslaget och utredningsuppdragets genomförande:

Läs mer

Svensk detaljhandel måste vässa sig tekniskt

store 4156934 1280

I tidningen Market läser vi en intressant intervju med detaljhandelsexperten Mikael Ekstrand som manar svensk handel till snabb teknikomställning. ”Do or die” helt enkelt.

Läs mer