medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Julhandeln slår rekord i år igen

Alla tecken tyder på att det kommer att bli en god jul för de svenska konsumenterna. Hushållen är köpstarka, optimistiska och växer i antal. HUI Researchs prognos är att försäljningstillväxten i december månad kommer att uppgå till 3,0 procent.

Läs mer

Stadskärnan försvarar sin position i handeln

Kampen om konsumenterna hårdnar i takt med en ständigt växande externhandel och tilltagande digitalisering. Detaljhandeln i 16 stadskärnor och kommuner har analyserats avseende perioden 2015-2016 för att fastställa hur utvecklingen sett ut på lokal nivå i dessa kommuner. När utvecklingen summeras står det klart att stadskärnorna behåller sina marknadsandelar och att e-handeln och externhandeln växer på bekostnad av den övriga fysiska handeln.

Läs mer

Årets Leksak är en genialisk städhjälp

 

Arets leksak 450

Barnen leker och samtidigt städar de sina rum. Kan det bli bättre?
Inte undra på att juryn beslutade utse Dusty the Super Duper Garbage Truck till Årets Leksak!
- En genialisk kombination av sopbil och städhjälp, säger man bland annat i vinnarmotiveringen.
Och vi säger grattis till Jakks Pacific som tillverkat den!

Läs mer