medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Servicehandelsindex: Svag ökning under tredje kvartalet

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 0,5 procent under det tredje kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Minilivs som ökade sin försäljning med 4,0 procent.

Läs mer

Tillsammans mot den dubblerade arbetsgivaravgiften

Branschorganisationen för bagerier och konditorier vet hur höjda arbetsgivaravgifter påverkar möjligheten att anställa. Därmed blir det också svårare för ungdomar under 25 år, på små och stora orter runt om i Sverige, att få sitt första jobb på ett bageri eller konditori.
- Men tillsammans har vi förmågan att påverka och förändra, genom att berätta om våra personliga erfarenheter för de som sitter på makten, säger Martin Lundell, vd i Sveriges bagare och konditorer.

Läs mer

Varning för falska 200-hundringar!

Det har runt Mälardalen inkommit ett antal förfalskade 200-kronorssedlar, både till Loomis och Nokas. Sedlarna är välgjorda men saknar magnetremsa och vattenstämpel samt har samma serienummer.