medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna?

Detta – om hur fake news tar plats i hälsodebatten – tar Brödinstitutet upp i ett seminarium under Almedalsveckan. Den 5 juli klockan 10.30 i Hälsodalen, S:t Hans plan 2, närmare bestämt.

Läs mer

Convenience Stores Sweden bjuder in till seminarium i Almedalen

Med utgångspunkt i två rapporter om exponeringsförbud för tobak – vad blir de rättsliga och nationalekonomiska konsekvenserna av ett genomförande av förslaget?
Enligt en tidigare rapport från HUI Research skulle de åtgärder om exponeringsförbud som föreslagits av regeringens tobaksutredning få en stor inverkan på Convenience Stores Swedens medlemmar. Enbart de inledande omställningskostnaderna för handeln uppskattades till 190-240 miljoner kronor, med större börda för mindre butikshandlare.

Läs mer

Pets are good for EU - Ddurägande för ett aktivt och hälsosamt åldrande

”Min mission är att göra politiker uppmärksamma på djurägandets fördelar och vara behjälplig i att ordna ett hållbart, livslångt djurägande för äldre människor.”
Så inledde IAHAIOs ordförande Mari-José Enders-Slegers konferensen ”Pets are good for EU” i Bryssel i början av maj.
Delegatlistan innehöll 64 namn, varav ett tiotal EU-parlamentariker och kommissionärer.

Läs mer