medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Spaning från HUI: Handelns hetaste tillväxtbransch?

flea market 467729 1920

I varje stadskärna finns minst en loppis. På bilresa genom sommarsverige blir det tydligt att oavsett hur liten en ort är finns det utrymme för second hand. Där traditionella modebutiker, bokhandlare och järnaffärer har lämnat huvudgatan har loppisar, retrobutiker och antikhandlare flyttat in.

Läs mer

Fortsätter att fokusera på produktsäkerhet och barns lek


lekobaby strategi01 2

Lek & Babybranschens styrelse har under flera år arbetat fram en övergripande strategi för att bli en synligare aktör inom branschen samtidigt som man kommer att stödja arbetet för att öka försäljningen i Sverige av leksaker, barn - och babyprodukter.

Läs mer

Tjänade rejält på försäkringsbyte

Lekia adekvat

Daniel Åhlund som äger Lekia i Enköping, Uppsala och Västerås gav Adekvat Försäkring förtroendet att försäkra samtliga tre butiker vilket medförde både sänkt premie och betydligt bättre villkor.
- Jag sänkte kostnaden med lite mer än 15 procent, fick bättre villkor och den personliga servicen Adekvat Försäkring bistår med värderar jag högt, säger han.

Läs mer