medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Noma och Subway föreläser på Fastfood & Café och Restaurangexpo

Den 13-14 september slår Svenska Mässans portar upp för årets händelse inom fast food-, café- och restaurangbranschen. När Fastfood & Café och Restaurangexpo gick i Stockholm i våras slog de alla tidigare rekord. Både besökare och utställare har visat ett stort intresse för mässorna i Göteborg och allt tyder på att även de kommer att göra succé.

Läs mer

Skolutmaning skapar sundare resvanor för skolbarn

Byt ut slentrianmässigt skjutsande och uppmuntra barnen att gå eller cykla till skolan istället. Det är syftet med den nationella tävlingen Gå och cykla till skolan som drar igång i höst.

När skoltävlingen Gå och cykla till skolan drar igång i september kommer tusentals svenska elever, liksom föräldrar och pedagoger, att inspireras till en hälsosammare vardag. Tävlingen introducerades redan 2005 och bakom initiativet står Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom (NCFF) som i år samarbetar med branschorganisationen Svensk Cykling där branschorganisationen Cykel Motor och Sportfackhandlarna ingår. Syftet är att motarbeta den stillasittande livsstilen som allt fler skolbarn har.

Läs mer

Leksaksbranschen välkomnar ny lag för säkra leksaker

Reglerna om leksakers säkerhet är gemensamma för hela EU. Den 20 juli började den nya svenska lagen att gälla. Klas Elm, vd i branschföreningen Leksaksbranschen, välkomnar tuffa regler som bygger på accepterad vetenskap.
De lagar som nu ersätts är över 20 år gamla och en uppdatering är nödvändig. Produktutveckling men även ny kunskap om kemikalier kräver nya regler. Den nya lagstiftningen är tuff och kommer att innebära stora kostnader för de svenska företagen i branschen.

- Ökad marknadskontroll krävs för att detta ska fungera. Myndigheterna måste få mer resurser att kontrollera branschen, säger Klas Elm. Stifta lagar är enkelt men att se till att de efterlevs är dyrt. Tyvärr finns det mindre nogräknade människor. De struntar i dagens lagar och kommer att strunta i morgondagens. Myndigheterna måste få bort dessa företag och deras produkter från marknaden.

De stora förändringarna i lagstiftningen handlar om kemi – kemikalier som vi inte vill ha i vår miljö. De ökade kostnaderna för branschen handlar om tester för att visa att produkterna inte innehåller vissa kemikalier samt ökade administrativa kostnader för framför allt dokumentation.

- Företagen i branschföreningen är alla seriösa. Och inget seriöst företag vill sälja produkter som kan skada sina kunder, säger Klas Elm. Tuffa regler som bygger på accepterad vetenskap välkomnas.
Det finns omkring 80 miljoner barn under 14 år inom EU och omkring 2 000 företag som sysselsätter över 100 000 personer direkt inom sektorn för leksaker och spel, varav de flesta är små och medelstora företag.

- Påfrestningarna kommer att bli stora på framförallt branschens mindre företag och jag tror vi kommer att se utslagningar, säger Klas Elm.

Leksaker och spel är viktiga för barnens utveckling. Tillverkarna är ansvariga för sina produkters säkerhet, men importörer, butiker och även myndigheter har alla en roll att spela för att säkerställa att de leksaker som säljs i europeiska butiker uppfyller alla säkerhetskrav.

- Dagens leksaker är inte farliga. Och det kommer inte heller morgondagens leksaker att vara om man handlar av en seriös aktör, säger Klas Elm.