medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säker mat på snabbmatsmässa

Den 2-3 februari öppnar Nordens största snabbmats- och cafémässa dörrarna igen på Kistamässan. Det är två år sedan Fastfood & Café arrangerades i Stockholm och när den nu kommer tillbaka är den större än någonsin tidigare. Parallellt arrangeras Restaurangexpo 2011 och tillsammans samlar mässorna 200 utställare.

Svensk Servicehandel & Fast Food håller i två föredrag på mässan. Anne Kosby, konsult och utbildare inom livsmedelssäkerhet på Bergström & Hellqvist, kommer att prata om branschriktlinjen "Säker mat i Servicehandeln" som bidrar till säkrare mat och nöjdare kunder. Den är ett unikt verktyg för alla som hanterar livsmedel. Branschriktlinjen sparar pengar och är en hjälp i det dagliga arbetet inom servicehandel och fast food.

Emma Israelsson är en av två talare från Vizuera AB på det andra seminariet som Svensk Servicehandel & Fast Food håller. Föredraget handlar om hur vi skapar en lönsammare butik. Dels hur vi bemöter och säljer mer till varje enskild kund, varje timme, varje dag året runt. Dels hur vi visar upp vår butik, vår säljyta, så att vi på det sättet inspirerar våra kunder till att handla mer. 

Läs mer och anmäl dig till mässan, som är kostnadsfri för alla medlemmar i Svensk Servicehandel & Fast Food, på www.easyfairs.com/fastfoodstockholm.

Säkerhet på Småföretagardagar

Småföretagardagarna i Örebro beskrivs som Sveriges viktigaste mötesplats för småföretagsfrågor. Speciellt fokus på handel blir det den 27 januari då Per Geijer och Bengt Hedlund från Butikerna deltar i ett seminarium om säkerhet.

Evenemanget pågår i två dagar, 26-27 januari, och anordnas av Entreprenörskapsforum och Företagarna. Tanken är att man ska kunna ta del av de senaste resultaten direkt från våra främsta forskare inom området samt träffa politiker, beslutsfattare, företagare och organisationsföreträdare.

Enligt en rapport från Företagarna utsätts fyra av tio företag årligen för brott. Ur ett företags- och tillväxtperspektiv kan man notera att kriminalitet leder till större kostnader, ökad osäkerhet och i förlängningen till minskat företagande och sämre välstånd. Under seminariet "Brott mot företag" kommer man därför att belysa vad som görs och vad som behöver göras i kampen mot brottsligheten.

Deltagare är Butikernas säkerhetschef respektive vd, Per Geijer och Bengt Hedlund, samt Lars Nordfors och Jakob Aurelius, jurister på Företagarna.

Vill slå ett slag för a-kassan

Att man som egen företagare är ansluten till en a-kassa borde vara självklart. En förhållandevis billig insats för att få en trygghet i eventuella sämre tider.

- Vi kan aldrig nog framhålla hur viktigt detta är, säger Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund vars medlemmar har SHA som "sin kassa".

Svensk Handels och arbetsgivarnas arbetslöshetskassa, SHA, är alltså den a-kassa som förbundet samarbetar med och som man rekommenderar sina medlemmar att gå med i. Inom Svensk Servicehandel & Fast Foods grupp är det just nu en väldigt låg arbetslöshet. Detta är dock en lite bedrägligt eftersom många av dem som skulle behöva hjälp har gått ur. Bengt Hedlund menar att det är fel att avstå från a-kassa för att man tycker sig inte ha råd.

- Om man inte är med på grund av kostnaden är sannolikheten större att man verkligen kan komma att behöva a-kassan.

- Vi uppmanar därför våra medlemmar att ta steget in i tryggheten, säger Bengt Hedlund.