medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Sänkt konditorimoms kommer att skapa nya jobb!

Trots ett kraftigt minskat reformutrymme i budgeten verkar det som om momssänkningen kommer att genomföras. Konditorimomsen sänks från 25 procent till 12 procent redan den 1 januari 2012.

- Vi är glada att regeringen prioriterar en sänkning av konditorimomsen trots det minskade reformutrymmet. Eftersom produktionen i konditorierna är hantverksmässig krävs mycket personal. En sänkning av konditorimomsen kommer därför att skapa många nya jobb. Landets konditorier kommer också att utnyttja tillfället till att investera i sina lokaler och i sin produktionsutrustning, säger Martin Lundell, vd för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer.

Att momssänkningen blir av är ett bevis på att de framställningar som Sveriges bagare & konditorer och Sveriges Hotell & Restaurangföretagare (SHR) gjort om motiven och effekten av en momssänkning, tagits emot väl av statsminister Fredrik Reinfeldt som väljer att prioritera denna reform.

- Den undersökning som vi nyligen genomfört bland våra medlemmar visar att tre av fyra konditorier planerar att anställa personal om momsen sänks. Det gör Fredrik Reinfeldt och alliansregeringen glad. Ännu gladare borde de bli när de hör att sju av tio företag bedömer att de kommer att anställa personer som är mellan 20 och 24 år gamla, säger Martin Lundell och berättar att regeringen vill sänka konditorimomsen för att stärka företagens konkurrenskraft, öka sysselsättningen och minska ungdomsarbetslösheten.

- Vår undersökning visar att en sänkning av konditorimomsen är precis rätt åtgärd.

- Med en lönsamhetsmarginal i branschen på en procent har många av landets konditorier under många år varit tvungna att prioritera bort investeringar, som ny butiksinredning, i sina verksamheter. Sex av tio konditorier tänker ta chansen att investera och bygga om vid en momssänkning, avslutar Martin Lundell.

Att riskbedöma och förebygga är a och o för nye säkerhetschefen

I måndags började Lars Eklund sitt jobb som ny säkerhetschef i Butikerna. Förutom att lära känna de olika branscherna, kommer han direkt att börja se över medlemmarnas försäkringsskydd.

- Det förebyggande arbetet är grunden för säkerheten, säger han.

Det spelar ingen roll hur många kameror eller larm man köper om man inte börjar från grunden, menar Lars Eklund.

- Man måste ha kunskap om sin miljö, göra riskbedömningar för varje enskild butik. Därefter ska man börja titta på vad man ska vidta för åtgärder för att förbättra säkerheten. Det finns många verktyg man kan använda där några är viktigare än andra. Att delta i en säkerhetsutbildning lägger grunden för det förebyggande säkerhetsarbetet.

- Jag hoppas att Butikernas medlemmar ska utnyttja den medlemsförmån som jag ju faktiskt är. Att man hör av sig till mig innan det händer något. Och om det händer – direkt i anslutning till detta, säger Lars som gärna håller utbildningar i både större och mindre sammanhang.

Ett prioriterat arbete nu i starten är att se över medlemmarnas försäkringsskydd. Vilka krav som ställs på butiken och hur man uppfyller dessa idag.

- Det har en direkt koppling till den nya försäkringslösning som är under utarbetande. I ett redan förmånligt avtal kan man få ytterligare rabatt på premien om man uppfyller säkerhetsprogrammet.

Lars Eklund är 47 år och bor med sambo och två barn i Stockholm. Han kommer närmast från företaget Adapt där han arbetat sedan 2007. Han har också tidigare varit säkerhetschef på RNB och även drivit eget företag.
Lars efterträder Per Geijer som är ny säkerhetschef på Svensk Handel.

Ny mässa i Göteborg i september

I höst gör ett nytt mat- och restaurangevent entré på den västsvenska mässcenen. Den 13–14 september flyttar mässorna Fastfood & Café och Restaurangexpo in på Svenska Mässan i Göteborg.

Bakom det nya mässkonceptet – som tidigare i år lockade storpublik i Stockholm – står easyFairs Scandinavia som är världsledande på tids- och kostnadseffektiva fackmässor.

Kunskap, nyheter och trender är som mycket annat i restaurangbranschen en färskvara. Därför behöver det vara enkelt att få tillgång till ny inspiration och nyheter. Fastfood & Café och Restaurangexpo är två mässor som arrangeras parallellt. Tidigare har Malmö- och Stockholmsregionens inköpare, kockar och ägare av caféer och restauranger m fl genom mässorna fått en unik och lättillgänglig inblick i branschens nyheter och trender. I höst har mässorna premiär i Västsverige, på Svenska Mässan i Göteborg.

- Mässkonceptet bygger på två intensiva dagar, vilket passar besökarna som har ett tidspressat schema, säger Ann-Kristin Mogren, projektledare på easyFairs. Nu när mässan når Göteborg, märks detta på både utställare och föreläsare. Branschens ledande leverantörer kommer självklart att ställa ut, men flera av utställarna och talarna har en lokal förankring. Mässornas grundkoncept är detsamma, men genom den lokala atmosfären blir mässorna i Göteborg en unik mässupplevelse i Sverige.

För mer information, besök www.easyfairs.com/massa.