medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

OB-tilläggen uppmärksammas i Almedalen

- Att modernisera OB-tilläggen inom handeln skulle ge en bättre fungerande arbetsmarknad.
Det menar Butikernas vd Bengt Hedlund som nästa vecka deltar i ett seminarium om OB-tillägg i handeln på Almedalsveckan.
Att kunna erbjuda generösa öppettider blir tyvärr allt svårare för handeln. Höga lönekostnader tvingar allt fler butiker att stänga tidigare eller att stänga ner helt. En av anledningarna är de orimliga och omoderna OB-tilläggen som avsevärt höjer handelns lönekostnader under kvällar och helger.
- Tanken med OB-tillägg är god. Arbete på obekväma tider ska självklart ersättas. Däremot är de omoderna och dåligt anpassade för strukturen inom handeln idag, säger Bengt Hedlund som menar att de bidrar till butiksdöd och utslagning av små och medelstora handlare.
- Dessutom motverkar OB-tilläggen nyanställningar, försvårar för ungdomar att komma in på arbetsmarknaden och fördyrar för konsumenten.
Den typiska helgarbetaren är en skolungdom. Utan lika mycket ansvar eller erfarenhet som ordinarie personal kan helgarbetaren på två dagar tjäna lika mycket som en ordinarie anställd gör under en hel vecka! Orättvist gentemot ordinarie personal och en omotiverat hög kostnad för handlaren.
- Många städer dör ut under helgen då butiker stänger tidigt eller inte har öppet alls. Ägaren får arbeta själv eller stänga. En konsekvens av att inte ha råd att betala ut så pass höga löner under helgen. För butiker belägna i gallerior kan de höga lönekostnaderna innebära avveckling då gallerian ofta kräver öppet under kvällar och helger. Modernare regler behövs, avslutar Bengt Hedlund.
Förutom Bengt Hedlund deltar i seminariet som är öppet för allmänheten, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Företagarnas chefsekonom Lars Jagrén.
Seminariet hålls den 8 juli kl 15.00 hos Företagarna på Mellangatan 9 i Visby. Ingen föranmälan.

Brödinstitutet till attack mot myter om bröd

"Ät 6-8 brödskivor om dagen", är en av de mest välkända kampanjerna genom tiderna. Två av tre svenskar minns den fortfarande. Nu är Brödinstitutet tillbaka med en ny kampanj: Sju myter om bröd.
En färsk attitydundersökning visar att svenskarna vet att bröd är nyttigt men att de samtidigt tror att man blir tjock av bröd, att bröd innehåller mycket konserveringsmedel och att vitt bröd inte innehåller några fibrer.
– Vi vill ta död på ett antal myter om bröd som finns i samhället och att sprida kunskap om hur nyttigt bröd faktiskt är, säger Ingemar Gröön, sakkunnig inom bröd, kost och hälsa på Brödinstitutet, om den nya kampanjen.
Brödinstitutet har under våren 2011 låtit fråga drygt 1000 svenskar mellan 15 och 70 år om deras kunskap om och inställning till bröd. Resultatet visar att bröd intar en självklar plats i den moderna svenska kosten och att 94 procent av svenskarna äter bröd varje dag. I genomsnitt äter svensken 2,4 brödskivor per dag. Män äter något mer bröd än kvinnor. Åtta av tio svenskar vet också att bröd är nyttigt.
Men det finns också felaktiga kunskaper och missuppfattningar om bröd, som Brödinstitutet nu tar upp kampen mot. En sådan myt är att man blir tjock av bröd.
– Man blir inte tjock av bröd – vilket sex av tio svenskar tror. Inget enskilt livsmedel gör oss tjocka utan det handlar helt enkelt om att om man äter mer än vad man gör av med så går man upp i vikt och vice versa. Tvärtom är det så att de flesta som bantar borde äta mer bröd. Vill du gå ner i vikt? Ät mindre, ät noga, ät bröd!, säger Ingemar Gröön.
Bröd innehåller väldigt lite tillsatser. Men nästan varannan svensk tror, helt felaktigt, att bröd innehåller mycket tillsatser. Kvinnor tror i större utsträckning än män att det är så. Fler än hälften tror också att nästan allt bröd innehåller konserveringsmedel när det i själva verket bara är tre av de 75 mest säljande bröden i Sverige som innehåller konserveringsmedel.
Undersökningen visar också att nästan nio av tio svenskar tror att mörkt bröd är nyttigare än ljust och att varannan svensk inte känner till att även vitt bröd innehåller fiber.
– Det finns ingen automatisk koppling mellan brödets färg och dess nyttighet. Det finns fullkornsbröd som är ljusa och allt bröd innehåller fiber, oavsett om det är ljust eller mörkt. Därför att det beklagligt att så många svenskar inte vet att ljust bröd kan vara lika nyttigt som mörkt bröd, säger Ingemar Gröön.
66 procent av svenskarna känner till kampanjen" 6-8 skivor bröd om dagen", som drevs av Brödinstitutet på 70-talet. Betydligt fler äldre än yngre känner till kampanjen.

Fortsatt förtroende för hela styrelsen

Valen på Butikernas stämma var av det odramatiska slaget. Alla ledamöter omvaldes vilket innebär att Nils-Olof Westberg från Stockholms Köpmannaförbund är ordförande ett år till.
Ledamöter med fortsatt förtroende är Mats Danielsson från Zoohandlarnas Riksförbund, Lena Hedö från Leksaksbranschen och Ragnar Landin från Svensk Servicehandel & Fast Food. Samma sak gäller för suppleanten Holger Martinsson från Sveriges Bowlinghallars Förbund. Han fick sällskap av en helt nyvald suppleant – stämman beslutade att utse ytterligare en sådan - och det blev Berit Gibbs från Cykel Motor och Sportfackhandlarna.

Vd Bengt Hedlund sa i sin sammanfattning över det gångna året att man fortsatt arbetet för att förbättra medlemsnyttan, nya avtal har slutits och samarbetet med Företagarna innebär att Butikerna nu har tillgång till kraftfulla opinionsbildningsverktyg.
Säkerhetschefen Per Geijer sa att det var glädjande med nedgången i rånstatistiken och att fler medlemmar hör av sig till honom innan det händer något. Han ser dock kravet på slutna kontanthanteringssystem som ett hot och menade att det är viktigt att Butikerna får komma till tals i arbetet kring den nya lagen.