medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butikernas medlemmar tjänar mycket på fraktavtal

Mycket frakter, såväl ut från som in till, företaget kan vara en betungande kostnad. Medlemmar i Butikerna kan dock spara från 50 procent och uppåt genom ett smått fantastiskt avtal med DHL.

Läs mer

Gratis hjälp för att få företaget att växa online

Visste du att du som företagare kan få gratis hjälp med att exempelvis göra en hemsida? "Ditt Företag Online" är ett gemensamt initiativ från flera aktörer och syftet är att få små och medelstora företag att använda nätet för att utvecklas.

Läs mer

Möjlighet för mindre företag i Stockholms län

Företagsakademin 3 är ett EU-projekt som pågått sedan i mars och som håller på fram till slutet av 2012. För 1000 kronor per företag får man såväl utbildning som seminarium och nätverk om man uppfyller de givna förutsättningarna.

Läs mer