medlem banner

Försäkringar

 

företagsförsäkring Butikerna

 

Kostnadsfri basförsäkring

Vem bryr sig om din personal om den utsätts för hot? Vem ordnar en advokat om du blir stämd av arga kunder? Vem hjälper dig att starta om ifall ditt lager eller ditt företag brinner upp? Genom ditt medlemskap har du tillgång till en skräddarsydd försäkring som är svårslagen till innehåll och pris.

Att försäkra sitt företag på ett heltäckande och prisvärt sätt är en av de viktigaste ekonomiska frågorna för en företagare. Många upplever att premierna är höga, att man inte får alla risker tillgodosedda eller att det till och med är omöjligt att hitta en vettig anpassad försäkring på marknaden. Tyvärr leder detta till att många inom handeln är för dåligt försäkrade eller helt oförsäkrade.

De låga premierna är ett resultat av ett unikt försäkringskoncept där försäkrings- bolagets risker sprids på våra 8 branscher och cirka 4 500 medlemmar, och därmed minimeras.

Försäkringen består av två delar:

Bas 1 som ingår i medlemsavgiften, den omfattas du av direkt. Den innehåller allmänt ansvar samt produktansvar, krisförsäkring, överfallsförsäkring samt kundolycksfallsförsäkring.

Bas 2 innehåller rättsskydd, samt egendoms- och avbrottsförsäkring. Egendoms- försäkringen innebär att dina varor och ditt varulager är skyddat mot exempelvis brand, stöld, vattenskador och rån – allt som kan hända i butiken är du försäkrad mot. Har du varit skadefri i mer än tre år så är premien minst 15 % lägre än vad du kan få någon annanstans. Dessutom kan man få ytterligare 20 % lägre premie om man uppfyller vissa säkerhetskrav som är utformade i samarbete mellan vår säkerhetschef och försäkringsbolaget.

Det innebär alltså att den skadefrie slipper få höjd premie för att ett fåtal haft många skador. Har du inte varit skadefri i tre år så omfattas du inte av prisgarantin men premien är fortfarande förmånligt låg.

Du kan även teckna till andra försäkringar efter vilka behov du har, exempelvis fastighetsförsäkring eller motorfordon.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om andra försäkringar såsom fastighetsförsäkring, tjänstereseförsäkring, transportförsäkring och motorfordonsförsäkring samt privata försäkringar som villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring, båtförsäkring och bilförsäkring så kontakta Butikernas försäkringsrådgivare direkt.

För att ta reda på vad vår försäkringslösning skulle innebära för dig så kontaktar du Butikernas försäkringsrådgivare eller skickar dem en intresseanmälan, så återkommer de till dig. Kontakta din branschorganisation eller oss så förmedlar vi de kontakter och länkar du behöve

 

Arbetslöshetskassa - SHA

Det är tufft att helt plötsligt behöva stå utan arbete och inkomst. Vi vill försäkra att även du som företagare har en trygghet tills du kan skaffa ett nytt arbete, vare sig det är nytt företag eller ny anställning.

Utan medlemskap i arbetslöshetskassan har du inte någon möjlighet att erhålla inkomstrelaterad ersättning ifall du skulle bli arbetslös.
SHA är specialister på företagarens situation och de värnar om att ge dig god service och snabba och korrekta beslut om du en dag råkar stå inför arbetslöshet.

Vi vill ge dig en möjlighet att landa mjukare om du blir arbetslös.

Även om du inte blir arbetslös är det bra att vara medlem i a-kassan om du t ex behöver ta ett lån eller söker lägenhet. Det finns många kreditbolag och bostadsbolag som kräver att du är medlem i a-kassan då det ger dem en garanti för att du ska ha råd att betala även om du skulle bli arbetslös.

Medlemsavgiften129 kronor per månad.

För att ta reda på mer om inkomstförsäkringen så kontakta oss eller din branschorganisation så förmedlar vi kontakterna du behöver. 


Extra information om ombudsval till SHA:s föreningsstämma

SHA är en medlemsorganisation och har föreningsstämma i Stockholm en gång per år, normalt i maj månad.

Vad gör föreningsstämman?
Stämman fastställer räkenskaperna, beslutar om ansvarsfrihet för styrelsen och utser styrelsen. Om styrelsen eller revisorerna väckt en fråga, eller om en medlem skickat in en motion, ska stämman fatta beslut i frågan.
Du kan påverka genom att vara ombud på stämman
Våra ombud har en mycket viktig funktion. De representerar dig och för din talan på föreningsstämman som är vårt högsta beslutande organ.
Du har möjlighet att påverka vem som ska representera dig genom att nominera ombud. Du kanske själv vill vara ombud? Ta chansen!Valdistrikt
Nominering av ombuden görs till valdistrikten. Det finns fyra valdistrikt. Valdistrikten är
-Svensk Handel
-Svenskt Näringsliv
-Butikerna/Convenience Stores Sweden AB
-Direktanslutna medlemmar.Valdistrikten utser sammanlagt sex ombud och sex suppleanter.Ombud för valdistrikten Svensk Handel, Svenskt Näringsliv och Butikerna/ Convenience Stores Sweden AB
Du kan nominera dig själv som ombud för den organisation som du tillhör med ditt företag. Du kan även nominera annan medlem som med sitt företag tillhör samma organisation.
Du kan nominera ombud under perioden den 1 oktober året innan stämman t o m sista februari året då stämmans hålls. Nominering ska göras skriftligt.
Förslag på ombud för distriktet Svensk Handel mailar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Kontaktperson är Lars G Ohlsson tel 070-370 27 00
Förslag på ombud för distriktet Svenskt Näringsliv mailar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Kontaktperson är Pär Andersson 08-553 431 27.
Förslag på ombud för distriktet Butikerna/Convenience Stores Sweden AB mailar du till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.. Kontaktperson är Bengt Hedlund 08-505 970 31
Du kan även maila förslag på ombud till kassans mail Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller skicka per post till SHA så skickar vi förslaget vidare. Adressen är Box 6120, 102 32 Stockholm
Ombud för valdistriktet direktanslutna
Du som inte är medlem med ditt företag i någon av ovan organisationer - sk direktansluten medlem - har möjlighet att nominera dig själv eller en annan direktansluten medlem som ombud till kassans stämma. Du kan nominera ombud under perioden den 1 oktober – den 31 december året innan stämman hålls. Nominering ska göras skriftligt. Du mejlar förslag på ombud till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. eller skickar per post. Adressen är SHA, Box 6120, 102 32 Stockholm.Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.Vilka uppgifter behövs vid nominering?
Ange ditt namn, din adress, ditt personnummer samt telefon och mejladress och vem du nominerar. Nominerar du någon annan än dig själv uppge namn, adress och gärna personnummer, mailadress och telefonnummer till den du nominerar.Vad händer sedan?
Du som blir vald till ombud kommer att få information om detta och kallas till stämman.