medlem banner

Kortinlösen

 kortinlösenavtal Butikerna

 

Accepterar du kort som betalningsmedel? Om du gör det kan ditt medlemskap hjälpa dig att reducera kostnaderna för kortinlösen. Vårt kortinlösenavtal är det bästa inom handeln! Vi har pressat priserna på kortavgifter så att många av våra medlemmar sparar tusentals kronor varje månad. Du behöver inte byta affärsbank utan kan behålla den bank du har idag.

Om du inte accepterar kort som betalningsmedel rekommenderar vi att du börjar med det nu. Undersökningar visar att du ökar din försäljning med minst 15 procent. Genom oss har du möjlighet att förmånligt skaffa både kortterminal och kortinlösenavtal.

Nu kan du som är medlem i någon av Butikernas branschorganisationer, alternativt om du är enskild medlem, minska kostnaderna för kortbetalningar rejält. Vi har nämligen ett helt nytt kortinlösenavtal som vi tecknat med norska kortinlösaren Elavon Merchant Services i samarbete med The Payment House.

Det nya avtalet gäller från 1 september och ger den i nuläget absolut lägsta inlösenavgiften för kortköp inom svensk handel. I alla fall vid relativt små köpesummor.

Det handlar om en helt ny lösning för kortbetalningar. Och den största skillnaden jämfört med tidigare avtal är att den inte har några fasta transaktionsavgifter. Istället baseras avgifterna helt och hållet på en procentsats på köpbeloppet. Den procentsatsen kommer att ligga väsentligt mycket lägre än dagens, men variera något mellan olika korttyper.

I praktiken innebär det att påslaget på ett mindre köp med bankkort blir försumbart. Det kan handla om några få ören per köp. För ett köp med kreditkort kommer kostnaden i princip att halveras jämfört med dagens nivåer.


FRAMTIDSSÄKERT

Dessutom tillkommer det några andra nyheter. De så kallade mellanbanksavgifterna (interchangeavgifterna) minskar i höst med anledning av nya lagar inom EU. Mellanbanksavgifter är de avgifter som finns mellan den kortutgivande banken och den inlösande banken, i samband med kortköp.

Fram till idag har det varit svårt att få grepp om hur stora mellanbanksavgifterna egentligen har varit. Men nu har EU satt ett tak: 0,2 procent på bank- och betalkort (kort anslutna till ett bankkonto) och 0,3 procent på kreditkort (kort som betalas senare och påförs en viss ränta.)

När de nya EU-reglerna börjar gälla kommer priserna på Butikernas nya inlösenavtal automatiskt att följa med ner eftersom de baseras på ett påslag på mellanbanksavgiften. Det betyder att den nya lösningen också är framtidssäker och alltid kommer att garantera lägsta möjliga kostnader för handeln.


NACKDELAR?

Finns det då några nackdelar med det nya avtalet? Ja, det skulle i så fall möjligen vara vid höga köpesummor och betalning med bankkort. Eftersom avgiften är konstruerad som ett procentuellt påslag kan avgiften då bli högre, jämfört med en fast transaktionsavgift. Men å andra sidan gör många lite dyrare inköp med kreditkort och då blir kostnaden ändå ungefär hälften jämfört med tidigare.

Kortinlösare i det nya avtalet är det norska företaget Elavon, med verksamhet i stora delar av världen. Lösningen kommer att fungera medbefintlig utrustning och terminaler för kortbetalning. OBS! Du behöver inte byta bank.


SÅ MYCKET TAR BANKEN

Det är ofta betydligt dyrare att betala banken direkt för kortinlösen, jämfört med att gå via en branschlösning. Så här mycket kostar det.

Swedbank
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,95 kr/betalning
• Övriga kort 1,50 kr + 1,80 % på köpesumman, per betalning

Nordea
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 1,75 kr/betalning
• Övriga kort 1,75 kr + 1,75 % på köpesumman, per betalning

Vårt nuvarande avtal med Teller
Kortinlösen via terminal i butik:
• Bankkort 0,95 kr/betalning
• Övriga kort 0,95 kr + 1,85 % på köpesumman, per betalning

OBS! Detta är de priser man får när man förhandlar enbart om kortavgifter.


MÅNGA OLIKA TYPER AV KORT

Det finns många olika typer av kort:
•Bankkort - direkt kopplade till innehavarens konto
•Betalkort - låter innehavaren betala mot månatlig faktura
•Kreditkort - betalkort med kontokredit (innehavaren betalar hela beloppet mot faktura eller delar av beloppet mot en ränta)

Många kortutgivare har dessutom avtal med något av de internationella kortvarumärkena Visa eller Mastercard. Dessa finns till för att underlätta internationell användning av kontokort.


RÄKNEEXEMPEL*

Betalning med bankkort

1. Nya avtalet (kortinlösen via Elavon):
Köpesumma 25 kr.
Procentuellt påslag 0,45 % på köpesumman
(beroende på typ av kort) = 0,1125kr.
Total kostnad för betalningen:
11,2 öre

2. Nuvarande avtal (kortinlösen via Teller)
Köpesumma 25 kr.
Transaktionskostnad 0,95 kr.
Total kostnad för betalningen:
95 öre

Betalning med betal- och kreditkort

1. Nya avtalet (kortinlösen via Elavon)
Köpesumma 25 kr.
Procentuellt påslag 0,55 % på köpesumman
(beroende på typ av kort) = 0,1375 kr.
Total kostnad för betalningen:
13,8 öre

2. Nuvarande avtal (kortinlösen via Teller)
Köpesumma 25 kr.
Transaktionskostnad 0,95 kr.
Procentuellt påslag 1,85 % på köpesumman = ca 0,46 kr.
Total kostnad för betalningen:
ca 1,41 kr

* OBS att ovanstående endast är principiella räkneexempel. De faktiska procentsatserna för olika korttyper kommer att presenteras i samband med att det blir möjligt att teckna det nya avtalet.

 

För mer information om kortinlösenavtalet och hur du ansluter dig, kontakta oss eller din branschorganisation så förmedlas de kontakter och blanketter du behöver. Direktanslutna medlemmar kan vända sig direkt till Elavon:

Camilla Rosåsen
Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
+47 98226177

 Elavon låg


Tilläggsavgift vid kortköp

Notera att från och med 1 augusti 2010 får säljföretag inte belasta kortinnehavare en tilläggsavgift vid kortköp enligt Lag om betaltjänster.

 

Trådlös betalterminal med stor skärm - just nu som exklusivt paketerbjudande

En trådlös betalterminal med stor skärm som ett just nu exklusivt erbjudande.
Det är vad vårt nya avtal med The Payment House innebär för alla medlemmar i Butikernas branschorganisationer.
Och bäst av allt – vårt fina inlösenavtal med Elavon, kan användas även i denna terminal som heter eeZeePos och är komplett med alla nödvändiga enheter.

Du kan använda en surfplatta eller en smartphone för att ta betalt av dina kunder.
Betalningen skickas antingen till en terminal, eller direkt till kundens mobiltelefon.
Att kunna erbjuda denna flexibilitet vid betalningstillfället är unikt. Och The Payment House är ensamma om denna lösning.

När kunden önskar betala med sin mobiltelefon, får kunden ett sms med besked om att ladda ner eeZeePay till sin mobil (om kunden inte redan har eeZeePay). När eeZeepay är nedladdad och ett kort är registrerat kan kunden betala transaktionen direkt. Kvitto på köpet skickas automatiskt till den registrerade mailadressen.

Den här betalningslösningen är mycket enkel och användarvänlig för dig som företagare. Genom vårt avtal med The Payment House, får du exklusiv tillgång till den här terminalen och applikationen genom en paketlösning.

För mer information, ansökningshandlingar och kontaktuppgifter hänvisas till respektive branschorganisation.