medlem banner

Arkiv 2006

30-08-2006 Spel & Servicehandlarnas Riksförbund byter namn

30-08-2006 -Spel & Servicehandlarnas Riksförbund byter namn

Servicehandel & Fast Food. Namnbytet är ett led i det aktiva och framsträvande arbete som bedrivs för att förbättra villkoren för denna del av handeln.

- Den 1 september byter vi namn! Det känns helt rätt att få ett mer tidsenligt namn som bättre beskriver vilka vi är och vilka vi finns till för, säger Bengt Hedlund VD på Svensk Servicehandel & Fast Food som idag har cirka 1700 medlemmar och en trend som pekar på en stadig ökning.

- Vi arbetar främst för att ge företagarna inom branschen bättre villkor i sin vardag genom att erbjuda bra förmåner och branschanpassade avtal med banker, försäkringsbolag och säkerhetsföretag. Vi arbetar också med att påverka politiker och myndigheter, butiksägaren ska kunna koncentrera sig på att köpa och sälja varor.

Svensk Servicehandel & Fast Food ger också ut tidningen Servicehandlaren som med sina 16 400 exemplar (TS-kontroll) täcker in hela den samlade branschen. Medlemmarna får dessutom 12 gånger om året nyhetsbrevet Branschnytt.

Svensk Servicehandel & Fast Food har över 100 års historia som branschorganisation med flera namnbyten längs vägen. Sveriges tobakshandlare organiserade sig i början av seklet, kioskägare och korvhandlare under 30- och 40-talen. 2001 skedde en sammanslagning mellan dåvarande Spel & Tobakshandlarnas Riksförbund och Servicehandelns Riksförbund och den organisation som hitintills hetat Spel & Servicehandlarnas Riksförbund bildades.

- Vårt nya namn talar ett tydligt språk och kommer att bli en markering för fortsatt utveckling av branschen, avslutar Bengt Hedlund.

30-08-2006 Brottslingar kapar handlarnas kortterminaler!

30-08-2006- Brottslingar kapar handlarnas kortterminaler! 

En ny brottslig verksamhet drabbar Sveriges handel. På grund av den låga säkerheten kring bank- och kreditkort, har så kallad skimming tagit klivet in i butikerna.

- Man måste helt enkelt bevaka och kontrollera sina terminaler, säger Butikernas säkerhetschef Per Geijer.

Det kallas alltså "skimming" och innebär att man kopierar kontokort och använder informationen som betalmedel. Hitintills har det varit förknippat med krogar, taxi och uttagsautomater.

 På grund av Sveriges låga säkerhet när det gäller bank- och kreditkort så väljer internationella ligor att förlägga sin brottsliga verksamhet just hit. Sätten att kopiera korten har blivit allt mer avancerade.

- Vid upprepade tillfällen har butiksinbrott iscensatts enbart för att ge gärningsmännen tillgång till butikens kortterminal, säger Per Geijer och berättar att gärningsmännen går tillväga på lite olika sätt.

- I några fall har terminalen täckts över av en falsk huv med kopieringsenhet. I andra har den plockats isär och byggts om. Ombyggnationerna har av allt att döma utförts av personer med mycket god kunskap om den teknologi som terminalerna baseras på.

Terminalerna kan sedan tömmas på informationen genom ett nytt inbrott eller genom att en liten sändare fortlöpande skickar kundernas kortinformation till en mottagare utanför butiken. Ofta är ombyggnationerna mycket svåra att upptäcka även om man plockar isär terminalen.

Per Geijer har några tips om hur man försvårar för skimmingligorna genom några förhållandevis enkla åtgärder:

- Man ska vara uppmärksam på om någon manipulerat terminalen samt kontrollera att ingen placerat något över kortläsaren.

- Om butiken har utsatts för inbrott så ska man kontrollera att kortläsaren inte är flyttad eller saknas.

Bengt Hedlund är ordförande i Butikerna. Han menar att bankerna jobbar för sakta:

 - Det enda sättet att komma till rätta med problemet är att skapa en säkrare korthandel i Sverige. Utbyggnaden av smarta kort med chipteknik måste gå snabbare och det är helt och hållet bankernas ansvar.

30-08-2006 Premiär för Leksaksmässan på Formex

30-08-2006- Premiär för Leksaksmässan på Formex 

När Formex slår upp portarna på Stockholmsmässan i morgon, torsdag, är det med ett helt nytt inslag. Produktområdet leksaker får en rejäl utökning i och med att leksaksmässan för första gången blir en del av Formex.

Leksaksmässan arrangerades tidigare av Leksaksmässan AB och har funnits i tio år. Senaste gången den genomfördes deltog ett sextiotal utställare. Leksaker har samtidigt varit ett viktigt produktområde på Formex. Genom sammanslagningen förstärks området ytterligare.

- Mässan får en större bredd och det blir enklare och mer effektivt att göra affärer, säger Chicie Lindgren, projektledare för Formex.

Klas Elm, VD för Swedish Toy Association, tror att det blir en nystart och ett lyft för leksaksbranschen:

- Det finns ett klart behov av ett enande forum där alla leverantörer och återförsäljare kan samlas och det kan Leksaksmässan på Formex bli.

Lena Hedö, VD i Sveriges Leksakhandlares Riksförbund, är också mycket positiv till att Leksaksmässan blir en del av ett större sammanhang.

 - En riktig injektion för leksaksbranschen. Tidpunkterna för Formexmässorna har också betydelse för våra handlare. VårFormex går i januari då handlarna ofta har tomt i hyllorna efter julhelgerna och HöstFormex ligger också bra till tidsmässigt.

Formex är Nordens största fackmässa inom inredning, design och presentartiklar med cirka 650 utställare och cirka 22000 besökare. Mässan hålls den 31 augusti - 3 september.

30-08-2006 Växtkraft Mål 3 projekt som "lärande exempel"

30-08-2006- Växtkraft Mål 3 projekt som "lärande exempel"
Svenska ESF-rådet har utvecklat ett IT-system - Projektbanken - för att sprida information till allmänheten om projekt inom programmen Växtkraft Mål 3 och Equal.
 

Som ett av dessa "lärande exempel" framhåller man Svensk servicehandel & Fast Food och det så kallade Framtidsprojektet.

 Framtidsprojektet är ett projekt där medlemsföretagen skapar nätverk och för diskussioner kring ökad tillväxt, lönsamhet och sysselsättning. Projektet är rikstäckande och omfattar 83 företag som också tillhör kedjan Direkten.

 - Vi vill med det här projektet visa för övriga medlemsföretag vad en verksamhetsanalys kan leda till och vilka möjligheter som därmed ges för fåmansföretag, säger projektledaren Christina Bredberg,VD i Direkten.

 - Att EFS-rådet vill framhålla oss som ett exempel är naturligtvis mycket roligt. Vi har för övrigt just påbörjat vårt andra projekt enligt samma upplägg. Även här med medlemmar i branschorganisationen, men dock inte i Direkten, säger Bengt Hedlund, VD i Svensk Servicehandel & Fast Food.

16-08-2006 Först i handeln med rehab försäkring

16-08-2006 - Först i handeln med rehab försäkring 

Butikerna erbjuder sina medlemmar en försäkringslösning som är unik inom handeln. Det handlar om ansvar kring rehabilitering, ett område som kan bli kostsamt för arbetsgivaren.

Endast var tredje arbetsgivare uppfyller lagkravet om rehabiliteringsansvar. Oklara regler gör det svårt för enskilda företagare att få grepp om hur man ska gå till väga när ett rehabiliteringsbehov uppstått.

Trots skärpta regler har inte företagen blivit bättre på att göra rehabiliteringsplaner för sin långtidssjukskrivna personal. Stora företag har resurser att ta hand om rehabilitering medan mindre förlitar sig på Försäkringskassan.

 - Över 80 procent av alla företag inom handeln är småföretag med färre än fem anställda. Oklara regler drabbar därför småföretagen mer, säger Bengt Hedlnund, ordförande i Butikerna.

Sjukskrivna behandlas dock olika av Försäkringskassorna och arbetsgivarna får betala olika mycket för rehabilitering. Handläggarna hamnar ofta i en förhandlingssituation mot arbetsgivarna, enligt rapporten "Oklara mål och regler för försäkringskassans köp av rehabiliteringstjänster". Ju skickligare handläggaren är i förhandlingen, desto mer får arbetsgivaren betala. Som stöd för handläggningen har enskilda kassor upprättat regler, som skiljer sig åt mellan kassorna.

Medlemmarna i Butikerna erbjuds nu en särskild försäkring - Rehab - som skapar trygghet och underlättar för arbetsgivaren. Den gör att man får hjälp med det byråkratiska, tidsödande och därmed ekonomiskt betungande rehabiliteringsarbetet då anställda blir sjukskrivna. Försäkringen ger också möjlighet att minska kostnaderna för sjukskrivning genom att snabbare få tillbaka medarbetaren i arbete.

Butikernas lösning handlar om snabba utredningar och insatser. Arbetsgivare och arbetstagare får genom den nya försäkringen direkt tillgång till personliga "rehabledare" som ansvarar för att utredningarna och insatserna håller högsta kvalitet. En "rehabledare" är en specialist (sjuksköterska) som samordnar och leder rehabiliteringsprocessen på ditt uppdrag.

- På så vis minskar vi åtminstone något på den börda av åligganden inom arbetsrätten som har lagts dig som arbetsgivare. Rehab skapar tid för kärnverksamheten vilken är att ta hand om butikens kunder. Vi underlättar med andra ord både för företagaren och den anställda, säger Anders Strömberg, VD i Sveriges Möbelhandlare.