medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nya arbetsgivaravgifter för unga

Arbetsgivaravgifterna för unga ändras från och med den 1 juni. 
Då får du betala full arbetsgivaravgift för personer som är födda 1991 eller senare.

För tiden januari till och med maj 2016 betalar du lägre arbetsgivaravgifter för dem som är födda 1991 eller senare, 
det vill säga 25,46 procent. 
Från och med den 1 juni 2016 betalar du 31,42 procent för alla som är födda 1951 eller senare.

Läs mer om arbetsgivaravgifter på Skatteverkets webbplats.