medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Seminarium i riksdagen om cigarettsmuggling

"Säg NEJ till illegal tobak". Det var uppmaningen från branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food när man i går arrangerade ett lunchseminarium i riksdagshuset.
- Cigarettsmugglingen är ett mycket större problem än politiker och myndigheter förstår, säger vd Bengt Hedlund.

Det var riksdagsledamoten Hanif Bali (m) som stod som värd i riksdagshuset. Tillsammans med Bengt Hedlund, förre chefen för Rikskriminalen Tommy Lindström och stabschefen för Justitiedepartementet Anders Hall gav han synpunkter och ställde frågor. Bengt Hedlund inledde med en bakgrund och förklarade varför man tagit detta initiativ.
- Det är lätt att prata om att rökning är skadligt och att ålderskontroller är viktigt. Men svårare att ta upp det stora problem som cigarettsmuggling är.
- Väljer man att säga ja till smuggelcigaretter, vare sig man är konsument eller handlare, så stödjer man organiserad brottslighet såsom människohandel, vapen- och narkotikahandel samt korruption.
Tommy Lindström bekräftade att den organiserade brottsligheten i allt större utsträckning finner cigarettsmuggling intressant.
- Det är stora vinster, förhållandevis små risker och låga straff, sa han.
Anders Hall instämde med såväl Bengt Hedlund som Tommy Lindström och berättade att frågan är aktuell såväl inom EU som i Sverige.
- Vi har en bred myndighetssamverkan, förklarade han.
Regeringen har nyligen presenterat en skattehöjning på tobak på hela tio procent. Hur kommer det att påverka smugglingen, frågade Hanif Bali panelen som var enig om att det tyvärr skulle gynna denna verksamhet.
- Det vore förödande på flera sätt. Bättre att höja skatten i flera steg i så fall, påpekade Bengt Hedlund som menar att man måste jobba mera med tillsynen över huvud taget.
- Dessutom är detta en folkbildningsfråga. 50 procent av Sveriges befolkning tycker nämligen att det okej att köpa billiga smuggelcigaretter. Man har helt enkelt inte klart för sig att man finansierar organiserad brottslighet om man köper eller säljer smuggelcigaretter.
- 31 maj har ju av WHO utsetts till "World no tobacco day". Att Svensk Servicehandel & Fast Food valde just denna dag för att uppmärksamma den illegala tobaksförsäljningen var ingen tillfällighet.