medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Frågor till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma

Varför får inte Svenska Spel konkurrera på lika villkor med de internetbaserade företagen? Av vilken orsak dröjer spelpropositionen?
Detta var frågor som branschorganisationen Svensk Servicehandel & Fast Food i går ställde till Finansdepartementet på Svenska Spels bolagsstämma i Visby.
- Det är viktiga frågor som får alldeles för lite uppmärksamhet, sa Svensk Servicehandel & Fast Foods vd Bengt Hedlund och beskrev några problemområden:
- Svenska Spel tappar fler och fler spelare till den oreglerade internetmarknaden och ombuden tappar omsättning. Samtidigt går staten miste om skatteintäkter. I vilket annat sammanhang tillåter regeringen verksamheter som omsätter miljarder att bedrivas mot de svenska konsumenterna utan beskattning?
Den tredje frågan som Bengt Hedlund ställde på bolagsstämman var varför Svenska Spel inte får sina förändrade spelvillkor beviljade i avvaktan på spelpropositionen i stället för avslagna.
- Under tiden försämras ombudens attraktionskraft successivt och Svenska Spel tappar bara fler och fler spelare.
Några svar gavs inte direkt men Svensk Servicehandel & Fast Food hoppas få träffa ansvariga statsrådet Peter Norman och prata vidare om detta.