medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

"Rena rånet" för småbutiker med lag om sluten kontanthantering

- Slutna kontanthanteringssystem låter kanske som en bra idé ur säkerhetssynpunkt. Men i praktiken går det inte att genomföra en sådan lag utan att många tvingas lägga ner sina verksamheter.
Det säger Patrik Färdow, vd för G4S Cash Solutions som i går presenterade en nyligen gjord enkät.
G4S har frågat ett urval av handlare inom Butikernas medlemsorganisationer hur de tror att de skulle påverkas om de tvingades införa ett slutet kontanthanteringssystem.
- Mer än hälften tror att de då kommer att tvingas lägga ned sin verksamhet. Ett system för sluten kontanthantering kostar 100 000 kronor och en stor del av handlarna har helt enkelt inte de marginalerna, säger Patrik Färdow som drar slutsatsen att tusentals jobb försvinner samtidigt som servicen kommer att koncentreras till stadskärnor eller köpcentrum och utföras av stora kedjor.
- I praktiken lär rånrisken bara minska av en orsak – det blir betydligt färre butiker att råna.
Enkäten visar också att 35 procent av handlarna kan tänka sig att låta en väktare hämta dagskassan. Och det är just denna del av "säkerhetskedjan" som man också borde fokusera på enligt Patrik Färdow.
- Varje dag stoppar tusentals handlare dagskassan i platspåsar och går med dem till närmaste servicebox eller bankkontor. Det är som att köra sina barn till skolan genom villaområdet i stridsvagn, för att sedan släppa av dem på fel sida av motorvägen.
Vissa butiker behöver dock slutna kontanthanteringssystem, menar Patrik Färdow.
- Om man hanterar stora mängder kontanter ökar rånrisken dramatiskt, det har också Arbetsmiljöverket slagit fast i några fall.
- Låt arbetsmiljölagstiftningen ta hand om dem, låt resten bestämma själva, säger Patrik Färdow och avslutar med en påminnelse till Handelsanställdas förbund.
- Vägen till serviceboxen är för de flesta betydligt farligare än arbetet i butiken.