medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Rekorddeltagande på Bowlingföretagarnas årsmöte

Över 180 personer, representerande 85 av 232 medlemsföretag, samt leverantörer mötte upp vid Tallinkterminalen för att avhålla årsmöte, seminarier samt mässa på M/S Victoria 21-23 mars.
Anledningen till den stora uppslutningen var den oro som förbundets medlemmar känner inför Arbetsmiljöverkets stundande granskning av säkerheten kring bowlingmaskiner.
- Det råder inga tvivel om att maskinerna är dåligt skyddade, men de krav som myndigheterna ställer på oss innebär omfattande ombyggnader och höjda kostnader för våra medlemmar, säger Johan Rundgren i Bowlingföretagarna.
Med på båten fanns en representant från Arbetsmiljöverket för att svara på frågor. Många av  medlemmarna känner alltså stor oro kring denna fråga vilket verket tog med sig inför den stundande kontrollen av våra hallar som börjar nu i april.
- Tack vare ett omfattande arbete från vår maskinsäkerhetsgrupp ser verket oss som en bra samarbetspart i dessa frågor vilket kan komma oss till stor nytta, säger Johan Rundgren.
Under resan hade Bowlingföretagarna sitt årsmöte utan några överraskningar kring styrelsesammansättningen. Styrelsen fick fortsatt förtroende att genomföra reklamkampanj i TV med utökade resurser för att ta fram en bättre film.
Ett 15-tal leverantörer fanns på plats i mässlokalen och kunde erbjuda allt från säkerhetslösningar för bowlingmaskiner till goda viner, internetlösningar samt en populär boxboll som höll våra medlemmar igång under hela dagen. I år hade man även ett antal seminarier kring olika frågor i våra hallar vilket var mycket uppskattat.
- Vid de två middagar som hölls var stämningen som vanligt på topp och flera viktiga frågor fick sina lösningar vid det sedvanliga barhänget som pågick långt in på småtimmarna, avslutar Johan Rundgren.