medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Företagarna och Butikerna i ny Handelssektion

När Butikerna inledde sitt samarbete med Företagarna i slutet av förra året, var en av målsättningarna att bilda en särskild Handelssektion. Syftet var att samla de krafter som gemensamt vill arbeta för att förbättra förutsättningarna för de mindre företagen inom handeln.
Den 30 mars bildades sektionen formellt och nu ser man möjligheter att påverka effektivare.
- Genom samarbete ska vi kunna stärka den gemensamma kunskapen samt öka trovärdighet och genomslagskraft i våra utspel, säger Annika von Peltzer som är Företagarnas affärsutvecklingschef.
Gemensamma opinionsfrågor att arbeta vidare med ska beslutas och därefter sätter man en konkret målsättning för var och en av dessa. Företagarnas chefekonom Lars Jagrén listar de frågor Företagarna bland annat redan jobbar med:
BluffakturorSluten kontanthanteringKronförstärkning/försvagningAttityder till handel och säljSmåföretagen och internetGenerationsskiftetSmå företag och stora upphandlingarRUT och ROTRegelförenklingsfrgor
Företagarna gör regelbundna undersökningar i sin egen panel som idag består av cirka 7 000 personer/företag. Dessa ska nu kunna ta upp handelsfrågor i större utsträckning och vi uppmanar alla som är intresserade av att delta att gå in på: www.foretagarna.se/Aktuell-och-opinion/Foretagarnas-Panel/.
Butikernas vd Bengt Hedlund menar att samarbetet med Företagarna och bildandet av Handelssektionen nu ger Butikerna en fullständig grund att arbeta från. Han anser att det finns fyra stora frågor som det är nödvändigt att arbeta med.
- Säkerheten i handeln, betalfrågorna, besittningsskyddet och arbetskraftskostnaden.
När det exempelvis gäller säkerhetsarbetet så ser man flera delfrågor. Dels ett näringspolitiskt arbete där man bland annat kan arbeta vidare med lagförslaget om sluten kontanthantering men även andra opinionsfrågor gällande säkerhet och brott mot företagare. Vidare medlemsinformation och folkbildning – kunskapsläget är på sina håll skrämmande lågt.
- När det gäller sluten kontanthantering är det viktigt att vi får vara med och föra de mindre handlarnas talan när arbetsmarknadens parter ska ta fram ett förslag. Samtidigt måste vi fortsätta att framhålla vikten av riskanalys och utbildning, säger Bengt Hedlund.
Utöver stora allmänna frågor kommer Handelssektionen att ta upp specifika branschfrågor. Aktuella på uppstartsmötet var exempelvis försäljning av receptfria djurläkemedel och exponeringsförbud för tobak.
Förutom Butikernas organisationer räknar Företagarna in sin medlemsförening med Coop-franchisetagare i Handelssektionen.