medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nu måste vi vara med och påverka om slutna kontanthanteringssystem

Som väntat röstade Sveriges Riksdag den 10 mars igenom utskottsförslaget om en lag om sluten kontanthantering i detaljhandeln.
Hoppet står nu till att arbetsmarknadens parter – som ska utforma lagen – tar hänsyn till mindre butikers oförmåga att investera i ett sådant system.
- Vi ska se till att vara med i processen, säger Butikernas vd, Bengt Hedlund. Göra allt vi kan för att påverka utformningen av lagen. Handels har ju sagt att det ska vara möjligt för mindre butiker att beviljas undantag.
Regeringen fick alltså i uppdrag av riksdagen att tillsammans med arbetsmarknadens parter ta fram ett lagförslag om sluten kontanthantering i handeln. En sådan lag kommer att öka tryggheten för de anställda och förbättra butikernas säkerhet, anser Handels förbundsordförande.
- Sluten kontanthantering ska vara utgångspunkten i handeln. Vi anser också att det ska vara möjligt att göra undantag för vissa butiker, till exempel på grund av deras storlek, säger Lars-Anders Häggström.

Fel som blir straffade
Beslutet upprör både Företagarna och Butikerna som anser att en sådan lag kommer att bli oerhört kostsam och ineffektiv samt att den slår ut många småföretag och därmed innebär färre arbetstillfällen. Förslaget röstades igenom av S, V, MP och SD. Allianspartierna reserverade sig.
- Riksdagen kan göra mycket för att minska brottsligheten mot detaljhandeln. Men att gå på ett generellt tvång om sluten kontanthantering är fel väg att gå. Vi bör bestraffa rånarna och brotten – inte de som drabbas, säger Företagarnas chefekonom, Lars Jagrén.
- Lagen ska tas fram tillsammans med arbetsmarknadens parter. Men det är oerhört viktigt att inte glömma alla de småföretag som inte har kollektiv avtal. Företagarna och Butikerna måste få vara med i denna process. Flera av oppositionspartierna har i debatten lovat att en eventuell lag inte kommer att drabba småföretagen och vi kommer att hålla dem vid det löftet, säger Bengt Hedlund.

Onödig lag
Butikernas säkerhetschef Per Geijer säger att det är en onödig lag.
- Arbetsmiljölagen innehåller de delar som krävs för att kunna ställa krav på en trygg och säker arbetsmiljö. Det är utan tvekan så att vissa butiker i vissa områden bör ha slutna kontanthanteringssystem för att uppnå acceptabel säkerhet. Men det innebär inte att alla butiker i alla områden ska tvingas till samma sak.