medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Butiksbanken bjuder in till kostnadsfri konferens

På Butiksleverantör 2011 som arrangeras den 12-13 april på Kistamässan kommer Butiksbanken att hålla i två heldagsprogram med kostnadsfria seminarier för mässans besökare. Bland annat kommer beteendevetaren Susanne Einhorn, som vet hur service skall levereras.
Butiksbanken arbetar med en bred kompetens av branschspecialister inom en rad ämnesområden som försäljning, marknadsföring, ledarskap, handelsmannaskap, konsumentbeteende och butikskommunikation. Vässa konkurrenskraften genom kompetensutveckling, är budskapet.
- Smarta och kloka säljare ser till att överträffa kundernas förväntningar. Resultatet blir att kundens glädje och sköna shoppingupplevelse reflekterar tillbaka på säljaren, säger Susanne Einhorn.
Även seminarier om möjligheter och utmaningar med franchising i detaljhandeln, mångkulturell marknadsföring och den självsäljande butiken ges. Helena Schmidt Thurow, marknadsstrateg, författare och föreläsare ger i sin föreläsning handfasta råd om hur du kan samordna och utveckla både den mekaniska och personliga försäljningen.
- Öka försäljning och lönsamhet genom att förbättra kundbemötandet och att skapa en mer inspirerande och säljande butiksmiljö. Vad inverkar på kundens köpbeslut? Hur optimerar du kundvarvet?  Vilka redskap du kan använda dig av för att påverka köpupplevelsen? Dessa frågor skall vi reda ut svaren på, säger Helena.