Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

ZoorfExpo 2011 – Jubileum!

 

Det drar ihop sig till mässa i Stockholm igen. För femte gången (vartannat år) samlas företrädare för svensk zoologisk fackhandel i dagarna två, för att sälja, köpa, umgås och nätverka socialt.

Läs mer