medlem banner

Säkerhet i butik

säkerhet i butik 

Butikernas medlemmar har genom vårt samarbete med Adapt AB, tillgång till ett säkerhetspaket, som består av flera delar och som väsentligt kan öka säkerheten och tryggheten i din butik. Butikerna fortsätter att satsa på att små och medelstora butiker ska ges möjlighet till samma säkerhetslösningar som stora butikskedjor.

För att skapa en trygg och säker butik krävs tre grundstenar:

 • Årlig säkerhetsgenomgång av butiken med åtgärder
 • Rutiner och dokument för butikens säkerhets- och arbetsmiljöarbete
 • Säkerhetsutbildning för personalen

Vi har också tagit fram ett oslagbart paket för butiker som vill skapa en trygg och säker arbetsplats. Detta har visat sig vara mycket bra att ha vid de inspektioner som Arbetsmiljöverket genomför. 

Säkerhetspaketet består av:

 • Egen säkerhetschef
 • Trygghetspaketet
 • Säkerhetsteknik
 • Billig och säker pengahantering

  Du väljer själv vilka delar du vill använda.


Egen säkerhetschef – en kostnadsfri medlemsförmån

Niklas Sundin är Butikernas egen säkerhetschef. Niklas har i många år arbetat med säkerhetsfrågor och säkerhetsutbildningar inom handeln. Niklas är en av våra viktigaste medlemsförmåner och som medlem har du tillgång till fri telefonsupport av honom. Ska du till exempel installera larm, få inspektion av Arbetsmiljöverket, bygga om din butik eller vill ha tips och råd om hur du kan höja säkerheten - kontakta Niklas. Inga frågor är för stora och inga frågor är för små. Kom ihåg - det är bättre att vara förberedd och agera innan det händer något!

För att komma i kontakt med Niklas så kontakta oss eller din branschorganisation så förmedlar vi de uppgifter du behöver.


Trygghetspaket – till kraftigt rabatterat pris för medlemmar


Kraven från myndigheterna om säkerhet i butiken och det förebyggande arbetet ökar hela tiden. Vi erbjuder dig som medlem en förmånlig möjlighet att uppfylla en del av dessa krav genom vårt Trygghetspaket. Du är enligt lag skyldig att ha genomfört en riskbedömning och även ha en åtgärdsplan om det värsta skulle hända. Med Trygghetspaketet kan du göra detta enkelt och lättöverskådligt. Det är viktigt för dig och din personal att känna trygghet i jobbet. En del av denna trygghet är bland annat att veta vad och hur man ska agera när oväntade händelser inträffar.

I trygghetspaketet ingår en trygghetskalender, två längdmarkeringar och en riskbedömning Rån Hot och Våld.
Kontakta gärna Niklas Sundin för mer information innan du får besök från Arbetsmiljöverket eller om du vill veta mer om Trygghetspaketet.

Pris för Trygghetspaketet
Medlemmar betalar endast 325 kr exkl. moms + frakt

Beställ Trygghetspaketet
Trygghetspaket beställer du via din branschorganisation, kontaktuppgifter hittar du under kontakt. Om du mejlar in din beställning - glöm inte att uppge adress och organisationsnummer.

Niklas Sundin är den som bäst kan ge dig ytterligare information om innehåll, utformning och funktion. Kontaktuppgifter till Niklas får du via din branschorganisation eller oss.


Säkerhetsteknik – till rabatterat pris för medlemmar

Du kan själv vidta en rad åtgärder för att skydda butiken mot inbrott, stölder och rån.
Vår säkerhetschef kan även hjälpa er att hitta bra leverantörer av säkerhetsteknik som till exempel jalusier, säkerhetsskåp och larm.

Kontakta gärna Niklas Sundin för rådgivning och information om aktuella priser och medlemsrabatter innan du går vidare. Niklas kontaktuppgifter får du av din branschorganisation eller oss.

  

Säkerhetsutbildning

För att skapa en trygg och säker butik krävs tre grundstenar:

 • Årlig säkerhetsgenomgång av butiken med åtgärder
 • Rutiner och dokument för butikens säkerhets- och arbetsmiljöarbete
 • Säkerhetsutbildning för personalen

Genom Adapt AB erhålls rabatterade priser på lärarledda utbildningspaket. 

Kontakta Niklas Sundin för närmare beskrivning av utbildningarnas innehåll samt information om aktuella priser och medlemsrabatter. Kontaktuppgifter till Niklas får du av din branschorganisation eller oss.