medlem banner

Den digitala lösningen för enklare kvittohantering är nu här!

Nu har du som medlem i någon av Butikernas branschorganisationer chansen att ansluta dig till Finditys tjänst Sparakvittot till ett mycket förmånligt pris. Med hjälp av Sparakvittot kan du som handlare nu övergå från de förlegade papperskvittona till en digital, mer modern och hållbar, kvittohantering.

För konsumenterna innebär det att de enkelt kan samla alla sina kvitton digitalt, på ett och samma ställe, i sin digitala kvittolåda på mobilen eller webben.Det finns ingen risk att kvittot tappas bort eller bleks i solen, utan det finns tillgängligt när kunden väl behöver det, vid till exempel återköp, byte, reklamation.

För dig som handlare innebär det inte bara snygg service till kunden och en god gärning för miljön, utan som handlare får du också en helt ny unik marknadskanal med nya affärsmöjligheter som öppnar sig.

För dig som har en verksamhet där kunden inte är intresserad av att spara sitt kvitto, utan där kvittot ofta hamnar i en överfull papperskorg erbjuds en digital papperskorg. Att slänga kvittot digitalt, i Sparakvittots så kallade GreenBin, innebär att det i butiken inte skrivs ut något papperskvitto, utan kvittot lagras i stället i en molnbaserad tjänst på internet, godkänd av skatteverket. För denna tjänst krävs att ditt kassasystem har gjort en tillverkardeklaration hos skatteverket.

Är du intresserad av digitala stämpelkort, erbjudandeutskick, skicka med bilaga till kvittot osv? – Findity fixar det också till ett förmånligt pris.

Vill ni veta mer om Sparakvittot eller teckna avtal? Kontakta din branschorganisation.