medlem banner

Försäkringar

 

företagsförsäkring Butikerna

 

Kostnadsfri basförsäkring

Vem bryr sig om din personal om den utsätts för hot? Vem ordnar en advokat om du blir stämd av arga kunder? Vem hjälper dig att starta om ifall ditt lager eller ditt företag brinner upp? Genom ditt medlemskap har du tillgång till en skräddarsydd försäkring som är svårslagen till innehåll och pris.

Att försäkra sitt företag på ett heltäckande och prisvärt sätt är en av de viktigaste ekonomiska frågorna för en företagare. Många upplever att premierna är höga, att man inte får alla risker tillgodosedda eller att det till och med är omöjligt att hitta en vettig anpassad försäkring på marknaden. Tyvärr leder detta till att många inom handeln är för dåligt försäkrade eller helt oförsäkrade.

De låga premierna är ett resultat av ett unikt försäkringskoncept där försäkrings- bolagets risker sprids på våra 8 branscher och cirka 4 500 medlemmar, och därmed minimeras.

Försäkringen består av två delar:

Bas 1 som ingår i medlemsavgiften, den omfattas du av direkt. Den innehåller allmänt ansvar samt produktansvar, krisförsäkring, överfallsförsäkring samt kundolycksfallsförsäkring.

Bas 2 innehåller rättsskydd, samt egendoms- och avbrottsförsäkring. Egendoms- försäkringen innebär att dina varor och ditt varulager är skyddat mot exempelvis brand, stöld, vattenskador och rån – allt som kan hända i butiken är du försäkrad mot. Har du varit skadefri i mer än tre år så är premien minst 15 % lägre än vad du kan få någon annanstans. Dessutom kan man få ytterligare 20 % lägre premie om man uppfyller vissa säkerhetskrav som är utformade i samarbete mellan vår säkerhetschef och försäkringsbolaget.

Det innebär alltså att den skadefrie slipper få höjd premie för att ett fåtal haft många skador. Har du inte varit skadefri i tre år så omfattas du inte av prisgarantin men premien är fortfarande förmånligt låg.

Du kan även teckna till andra försäkringar efter vilka behov du har, exempelvis fastighetsförsäkring eller motorfordon.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om andra försäkringar såsom fastighetsförsäkring, tjänstereseförsäkring, transportförsäkring och motorfordonsförsäkring samt privata försäkringar som villa/hemförsäkring, fritidshusförsäkring, båtförsäkring och bilförsäkring så kontakta Butikernas försäkringsrådgivare direkt.

För att ta reda på vad vår försäkringslösning skulle innebära för dig så kontaktar du Butikernas försäkringsrådgivare eller skickar dem en intresseanmälan, så återkommer de till dig. Kontakta din branschorganisation eller oss så förmedlar vi de kontakter och länkar du behöve