medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

En tobakslag värd att vänta på

cigarettpaket i handeln 450

Lagrådsremissen om ny tobakslag blev klar i slutet av januari.
- Vi kan glädjande nog konstatera att regeringen tänkt förnuftigt och insett att åtgärder som exponeringsförbud och neutrala cigarettpaket inte minskar nyrekryteringen av rökare. Att det blir en form av licens – även för grossister – tycker vi är bra, säger Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Convenience Stores Sweden.

Läs mer

Världens största leksaksmässa gör ännu mer skäl för namnet

Spielwarenmesse är namnet och Nürnberg är platsen för världens största leksaksmässa som hålls i början av februari varje år.
I år är man extra stolt över att återigen ha ökat antalet utländska besökare, mässan blir helt klart mer internationell.
Och en av de definierade kommande trenderna kallar man ”Explore Nature”.

Läs mer

Starkt fjärde kvartal för convenience-branschen där Minilivs stack ut mest

Servicehandelsindex från Convenience Stores Sweden visar att försäljningen, mätt i jämförbara enheter och i löpande priser, ökade med 1,9 procent under det fjärde kvartalet 2017. Bäst gick delbranschen Minilivs som ökade sin försäljning med 3,7 procent.

Läs mer