medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nytt kortavtal är marknadens bästa

credit card 450

Ännu en gång har Butikernas lyckats teckna ett kortinlösenavtal som blir marknadens bästa. Med sin samarbetspartner Elavon ger man den just nu lägsta avgiften för medlemmarna i de branschorganisationer som utgör Butikerna.

Läs mer

”Bagarna” och ”Servicehandlarna” i Almedalen

Vi påminner om att såväl Sveriges bagare & konditorer som Convenience Stores Sweden har egna seminarier i Visby under Almedalsveckan.
Den förstnämnda organisationen tar upp frågan ”Varför lyckas bloggarna bättre än forskarna?”. Om hur fake news tar plats i hälsodebatten. Detta sker den 5 juli kl 10.30 i Hälsodalen, S:t Hans plan 2.
För Convenience Stores Sweden är det två tobaksrelaterade seminarier. Den 5 juli kl 14.45 om konsekvenserna av ett exponeringsförbud. Dagen därpå, den 6 juli kl 9.00, handlar det om skademiniering, det vill säga hur vi kan underlätta övergången från cigaretter till rökfria produkter. Båda hålls på Josbaren , Vinäger i Visby.

Säkra upp inför sommaren

Vi är många som tar semester men inte alla. Tyvärr verkar vissa kriminella arbeta som mest frekvent under denna period och det kan vara läge att se över din säkerhet lite extra.

Läs mer