medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Handeln drabbas när bankerna prioriterar bostadslån framför små företag

Oliver Mohseni grundare Froda debatt 450

Svensk handel drivs av entreprenörer på små företag. Bland Sveriges 71 000 företag i detaljbranschen har 77 procent färre än fem anställda. Bara tre procent har fler än 20 anställda. En livskraftig svensk handel kräver att små företag har möjlighet att växa. Tyvärr tenderar svenska banker att vara mer intresserade av bolån än av växande företag. Alldeles särskilt drabbas detaljhandeln som drivs av små företag.

Läs mer

Varning för Företagsopinion – det är en bluffaktura

Det aktuella blufföretaget, som utger sig för att vara en undersökning från Bolagsverket, verkar ovanligt seglivat. För trots att det förekommit i media hela hösten och trots att Bolagsverket gått ut med en varning, så fortsätter det att välla in rapporter om utskick. Se rött när du ser Företagsopinion, annars kan det bli en dyrköpt erfarenhet.

Många företagare har alltså fått, och fortsätter att få, brev från organisationen Företagsopinion med undersökningen ”Propå 2017” som man ombeds att fylla i och skicka tillbaka. Den som gör detta accepterar enligt det finstilta att betala drygt 6 000 kronor per år i två år. Och detta har alltså inget som helst med Bolagsverket att göra.

Klicka in dig på Svensk Handels förnämliga varningslista och läs mer:
http://www.svenskhandel.se/aktuellt-och-opinion/nyheter/2017/varning-for-ny-bluffaktura-fran-foretagsopinion/

Höga ingångslöner i detaljhandeln förhindrar uppkomsten av nya jobb

Ny forskning från HUI Research visar att ingångslönerna inom detaljhandeln har ökat så mycket att lönerna i princip är konstant från 26 års ålder.

- Våra resultat utgör en stark indikation på att ingångslönerna i detaljhandeln är högre än jämviktslönen, vilket leder till ofrivillig arbetslöshet och att nyanlända inte erbjuds arbeten inom branschen, säger professor Sven-Olov Daunfeldt.

Läs mer