medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säkrare lek genom effektiv marknadsövervakning

Barn i sandlada 450 ScanStockPhoto image 1845166

Leksaker är en av de mest välreglerade och kontrollerade produktkategorierna inom EU och antalet anmälda leksaker har minskat jämfört med året innan.
Vikten av en effektiv marknadsövervakning för att säkerställa att alla leksaker på EU-marknaden är säkra, understryks av 2015 års statistik för EU:s varningssystem Rapex.

Läs mer

Mer samverkan mellan myndigheter ger bättre möjligheter att stävja illegal cigaretthandel

Illegal handel med cigaretter är ett akut problem som kräver åtgärder. I Skåne har man sedan en tid jobbat med samverkan kring problemet, något som också gett resultat. Men mer kan göras om sekretesshindret kan luckras upp.
Om detta var representanter för Tullverket, Polisen, Skattemyndigheten, Länsstyrelsen och kommunerna rörande överens på ett seminarium som arrangerades av Malmö stad under onsdagen. Svensk Servicehandel & Fast Food deltog också och hävdade att neutrala paket och exponeringsförbud varken löser denna problematik eller minskar rökningen.

Läs mer

28 maj är Cykelns dag!

Nu börjar nedräkningen till Cykelns dag den 28 maj – dagen då vi alla hyllar cykeln, alla fantastiska cykelhandlare och oss som älskar att cykla.

Läs mer

Satsning på fresh food lyfter försäljningen på bensinstationerna

Trafikbutikerna har styrt sin försäljning åt precis rätt håll. Mycket tack vare satsningen på måltidslösningar, det vill säga fräsch och färsk snabbmat vilket är precis vad kunderna efterfrågar.

Läs mer