medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Färsk rapport från världens största leksaksmässa

ingangen 450

Världens största leksaksmässa Spielwarenmesse som arrangerades för 68:e gången i Nürnberg Tyskland avslutades den 6 februari. Besökarna var fler och det internationella deltagandet ökade med 3,2 procent.

Läs mer

Snabbmatsbranschen blir allt hälsosammare

FFA 450

Den 1 februari prisades sju vinnare på Fastfood& Café-mässan i Stockholm. Utmärkande för vinnarna är framförallt hälsoaspekten; maten är inte bara snabb, den är nyttig också.

Läs mer

Svenskarna lägger allt mer pengar på leksaker

Efter nedgången på leksaksmarknaden under 2012 och 2013 har man sett en fin återhämtning. 2015 års toppnotering överträffas under 2016 och svenska hushåll handlade leksaker för drygt 4,3 miljarder under det gångna året.
Leksaksfackhandeln tappar dock i förhållande till e-handeln.

Läs mer