Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 000 medlemmar är fördelade på 7 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Skenande elpriser slår ut småföretag

 Redan nu under tidig höst ser vi småföretag som är på väg att slås ut. Politikerna måste agera nu, annars leder detta till företagsnedläggelse och därmed kraftigt ökad arbetslöshet.

Vi har sett kraftigt ökande elpriser sedan knappt ett år tillbaka och under augusti började priserna skena ytterligare och spås fortsätta så under kommande vinter. Detta inträffar samtidigt med ökade råvarupriser och minskad efterfrågan från kunderna pga ökade kostnader för hushållen.

Detta drabbar småföretag som är i behov av el hårt, och extra hårt drabbas företag som är i behov av el dagtid så som konditorier, bagerier, gatukök, servicebutiker, bensinstationer, snabbmatsrestauranger m fl som sett sina elräkningar under senare tid öka mångfalt och faktiskt upp mot otroliga 1 300%!

- Detta är inte hållbart säger Martin Lundell som är vd för branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Våra medlemmar har ingen möjlighet att höja priset motsvarande till sina kunder. Då skulle kanelbullen riskera att kosta mer än dubbelt så mycket och ingen skulle köpa den.

Inom convenience-branschen ser man samma utveckling. Gatukök och snabbrestauranger som är elintensiva har nästan samma kostnadsutveckling. Ugnar, stekbord, kylar mm drar mycket el. Även bensinstationer har fått rekordhöga el-räkningar nyligen och konkurs hotar för flera företagare. En korv med bröd skulle då också kosta mer än det dubbla, och ingen skulle köpa den heller.

- Det är inte hållbart i vår bransch heller säger Bengt Hedlund som är vd för branschorganisationen Convenience Stores Sweden. Vi har som exempel gatukögaägare och kioskägare som har fått el-räkningar som ökat med flera hundra procent. Vi har också exempel på bensinstationskedjor som fått ökade el-kostnader på storleksordningen 100 miljoner kronor på årsbasis. Det är bråttom nu. Politiska åtgärder brådskar annars leder detta till konkurser och arbetslöshet, avslutar Bengt Hedlund.

Så blir din nya vardag - tio branschexperter om det nya normala

Pandemin har förändrat vårt sätt att göra affärer, leva och bo. Tidningen Företagarens expertpanel, där bland andra Butikernas/Convenience Stores vd Bengt Hedlund och Lek & Babybranschens vd Jennifer Rydén-Englund ingår, analyserar vad som blir det nya normala – och hur ditt företag påverkas. Läs artikeln här.

Tillträdesförbudet - har du koll på vad det innebär?

Riksdagens klubbade nyligen en ny lag som varit efterlängtad i handeln - tillträdesförbudet. Det innebär att personer som till exempel stjäl eller är allmänt stökiga i en butik, kan förbjudas att besöka densamma. Men det är åklagare som fattar beslutet, och problemet måste naturligtvis polisanmälas från butikens sida. Lagen trädde i kraft 1 mars.

Läs mer