medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Anställ en ungdom - anställningsform gör alla till vinnare

Nedanstående uppmaning från Arbetsförmedlingen kan vara ett bra tips till alla handlare: Skapa arbete för ungdomar och få samtidigt en möjlighet till subventionerad personalkostnad.


Så här säger Arbetsförmedlingen:

Anställ en ung person som saknar relevant yrkeserfarenhet eller varit utan arbete i minst tre månader. Erbjud samtidigt handledning eller utbildning minst 15 procent av arbetstiden så får du ekonomisk ersättning. Anställningen måste vara minst sex månader och du kan få ersättning upp till tolv månader.

Här kan du räkna ut vad det kommer att kosta:

http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetsgivare/Arbetsgivarstod/Rakna-ut-ersattning.html#!