medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Svenskarna mer positiva till butikernas egna varumärken

Sex av tio svenskar tycker att butikernas egna varumärken är lika bra som märkesvaror. Det visar en studie gjord av Nielsen, där 30 000 konsumenter från 60 länder har svarat på frågor om sina köpvanor.

 

Svenskarna har fått en mer positiv inställning till butikernas egna varumärken. 57 % tycker att kvalitén har förbättrats de senaste åren och 45 % anser att egna varumärken ger mycket värde för pengarna.

Nielsen Holdings N.V (NYSE: NLSN) är ett globalt informations- och mätningsföretag med ledande marknadspositioner inom marknadsförings- och konsumentinformation, mätningar för TV och andra medier samt online-information och mobilmätningar. Nielsen finns representerat i ca 100 länder och har sitt huvudkontor i New York, USA och Diemen, Nederländerna. För mer information, besök www.nielsen.com.

Läs gärna mer i bifogat material:
pdfNielsen_Global_Private_Label_Report_November_2014.pdf