medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Rabatt på resor med Tallink Silja – ny medlemsförmån i Butikerna

Butikerna har tecknat ett nytt medlemsavtal med Tallink Silja.
Avtalet omfattar Tallink Silja ABs ordinarie priser på grupp- och konferensprodukter samt även privatresor. Rabatten gäller dagligen och på förbokade resor mellan destinationerna Helsingfors. Mariehamn, Riga, Stockholm, Tallinn och Åbo.

Det handlar om 20 procents rabatt på Tallink Siljas ABs ordinarie priser gör grupp- och konferensresor. Rabatten fås på resa, hytt samt bil och den gäller alla dagar på låg- och högsäsong

Tallink Silja bjuder på sex timmars konferenslokal ombord vid konferensbokning för minst åtta personer. Om resan omfattar övernattning på hotell i Estland, Finland eller Lettland erhålls specialpris på Tallinks hotell och övriga hotell som Tallink samarbetar med.

Rabatterna kan inte kombineras med andra erbjudanden under samma tidsperiod eller användas för specialkryssningar.

Även för privatresor får man 20 procents rabatt på resa, hytt samt bil.