medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Ny tf vd i KlarSynt

Maria Westerlind Månkell, styrelseledamot i KlarSynt-Gruppen sedan 2014, har tillträtt som tillförordnad vd i KlarSynt som är en av medlemsorganisationerna i Butikerna.