medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nu är Detaljhandelns Mediebarometer 2017 tillgänglig

TBS Mediabyrå har i samarbete med HUI Research tagit fram en omfattande rapport som syftar till att lyfta frågor och förändringar som rör svenska detaljhandelsföretags medieval och konsumenternas syn på reklam m.m.


Rapporten är gratis och är tillgänglig genom att klicka på  den här länken.