medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Bristande tillsyn slår mot lagliga handlare

Trots att ungdomsrökning är ett växande problem görs skrämmande få kontroller av de butiker som tillhandahåller tobak. Innan fler regleringar och administrativa bördor läggs på dem som försöker sköta sig bör tillsynsmyndigheterna - kommunerna - ta sitt ansvar, skriver Bengt Hedlund, vd i branschorganisationen Svensk Servicehandel & Food tillsammans med två riksdagsledamöter i en debattartikel.

Läs hela artikeln här:

http://www.gp.se/nyheter/debatt/1.905437-bristande-tillsyn-slar-mot-lagliga-handlare