medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Leksaker allt säkrare

 

bjornmatta

Antalet anmälda leksaker i Europa har sjunkit med mer än en tredjedel jämfört med förra året. Något som ligger helt i linje med den svenska leksaksbranschens arbete.

Rapex är EU-ländernas system för att varna varandra för produkter som misstänks strida mot säkerhetsreglerna. EU-kommissionen släppte förra veckan sin årliga Rapex-rapport där det totala antalet anmälda leksaker har minskat med över en tredjedel från förra året. Även i förhållande till andra produktkategorier har antalet anmälningar minskat markant, med sju procent närmare bestämt.

Leksaker är en av de hårdast reglerade konsumentprodukterna. Branschorganisationen Leksakbranschen anser att marknadskontroll är bra och bör öka. Att andelen leksaker på Rapex går ner är positivt och ligger i helt i linje med det informations- och utbildningsarbete som hela den europeiska leksaksbranschen gör.

- Våra medlemmar vill sälja säkra och roliga leksaker, så det är med glädje vi ser att våra medlemmars säkerhetsarbete bär frukt, säger Magnus Stuart, ordförande i Leksaksbranschen.