medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Lathunden nu även på engelska

 

Branschföreningen Leksaksbranschen har tidigare konstruerat en lathund som en hjälp i arbetet med att uppfylla lagen om leksakers säkerhet. Den gör inga anspråk på att vara heltäckande, men de viktigaste frågorna att ställa finns med.

Nu finns lathunden även på engelska, vilket många efterfrågat.

Lathunden är tänkt att användas som ett underlag för diskussion mellan handlare och leverantör. Ökad kommunikation över handelsgränserna är direkt nödvändig med den nya lagen. Se till att den du gör affärer med har koll på reglerna – annars hamnar lätt ansvaret i ditt knä!

Lathunden har kunnat tas fram genom att de seriösa aktörerna i branschen gått samman för att samarbeta i konkurrens neutrala frågor – det vill säga, det är tack vare medlemmarna i Leksaksbranschen som sådana här hjälpmedel kan tas fram!

Är du medlem och vill ha lathunden, kontakta Leksaksbranschen.