medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Säkerhet inför sommaren!

Även om det inte märks i skrivande stund, så är sommaren snart här. Vi är många som tar semester, men inte alla. Tyvärr verkar vissa kriminella arbeta som mest frekvent under denna period och det kan vara läge att se över sin säkerhet lite extra.

Bluffakturor
Så som tidigare somrar kommer vi troligen att drabbas av en ökande mängd bluffakturor. Bedragarna fokuserar på perioder då många använder sig av extrapersonal, som inte vågar ifrågasätta riktigheten i kraven eller känner till vilka rutiner som gäller. Det är numera mycket vanligt att man ringer och vill kontrollera adressuppgifter för något register. De påstår att man redan är med och bara uppdaterar uppgifterna. Efter detta samtal kommer en faktura. Se till att all personal är medvetna om att de inte får teckna några avtal varken skriftligt eller per telefon. Se till att de hänvisar till ansvarig och lägg på luren – TA INTE EN DISKUSSION!

Ofta hotar man med att ärendet ska skickas till inkasso, varpå många skräms att betala fakturan. Det händer även att de utger sig för att vara välvilliga och erbjuder en reducerad kostnad så butiken ska slippa ytterligare krav, fast något avtal fanns aldrig från början. Om butiken får en faktura är det första steget är att skriftligen bestrida denna. Se till att ta kopior på all kommunikation i ärendet. Om kraven fortsätter så kontakta er branschorganisation för stöd. Låt er inte skrämmas av bedragarens hot om inkasso och kronofogde. Så länge ni inte har beställt eller skrivitunder något är allt bara en bluff!

Intern oärlighet
Inför semestrarna upplever många handlare en oro för att lämna över butiken i personalens händer. Detta beror nästan alltid på att man som arbetsgivare slarvat med att skapa och förmedla bra säkerhetsrutiner till personalen. Ett exempel på detta är rutiner kring personalköp, d.v.s. vad som gäller om personalen vill handla i butiken eller hur kontanthanteringen ska gå till. En grundförutsättning för att chefer och personal ska kunna lita på varandra är att det finns tydliga och välkända regler som gäller alla som arbetar i butiken. Reglerna bör dessutom alltid kompletteras med olika former av kontroller, t.ex. hemgångskontroller och/eller kontrollköp.

För hanteringen av kontanter i butiken finns många lösningar, men den enklaste är en sedeldeponeringsbox i kassan som höjer rånskyddet avsevärt. Genom att skapa ett tydligt regelverk och att kontrollera detta regelbundet skapas en trygghet för både personal och arbetsgivare. Se till att ni skriver ner rutinerna och att personalen läser och skriver under dessa. Genomför kontroller även under sommaren. Det är självklart att agera om kontrollerna visar på någon form av oärlighet, men kom ihåg att även informera personalen om kontroller som har gått bra.

• Riskbedöm Din verksamhet
• Anskaffa utrustning
• Upprätta rutiner
• Informera och utbilda
• Kontrollera

Ha en skön sommar!

Lars Eklund
Säkerhetschef Butikerna