medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Zoorf bygger ny informationsplattform

Zoobranschens Riksförbund håller som bäst på att plocka fram en helt ny plattform för kommunikation mot sina medlemmar.

Det har länge funnits önskemål om moderna lättnavigerade hemsidor, som ska möjliggöra för medlemmar, beslutsfattare, media och privatpersoner, att enkelt inhämta information via Internet. Det har lagts stora resurser på detta, och startdatum är 2 september.

- Internet och funktionella hemsidor är ju inte längre en "bonusprodukt" för en bransch- intresseorganisation, utan numera en absolut nödvändighet för att kunna befästa sin roll som språkrör för och mot anslutna medlemmar – säger Mats Danielsson, Generalsekreterare för Zoorf.

Det nya "verktyget" möjliggör samtidigt för en kontinuerlig utveckling av plattformen. Hemsidan erbjuder även "reklamplats" för branschens aktörer och samarbetspartners.