medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Nya 10-eurosedlar efter sommaren

Ni har tidigare fått information om de nya 5-eurosedlarna. Som tidigare aviserat är det också på gång med de nya 10-eurosedlarna. De beräknas komma ut efter sommaren och informationsmaterial till handeln kommer att finnas tillgängligt före sommaren.

Nu finns information om de nya 10-eurosedlarna på Europeiska centralbankens webbplats:

http://www.new-euro-banknotes.eu/News-Events/Events/EUROSYSTEM-SEMINAR-FOR-PARTNERS