medlem banner

Butikerna är en samarbetsorganisation för små och medelstora butiker inom detalj- och servicehandel i Sverige. Vi representerar många olika områden inom handeln då våra cirka 4 500 medlemmar är fördelade på 8 branschorganisationer. Vi arbetar i huvudsak med opinion, näringspolitik och medlemsförmåner.

Cykeln - mer populär än någonsin

Försäljningen av cyklar ökar för tredje året i rad och har sedan 2011 stigit med nära 17 procent.

Svensk Cyklings marknadsuppskattning för cykelförsäljningen för säsongen 2013/2014 visar ännu en gång på en fortsatt ökning.

Antalet sålda cyklar ökade med cirka 5 procent mot säsongen innan. Totalt nådda cirka 584 000 cyklar svenska konsumenter. Fackhandeln ökade sin andel av marknaden vilket ytterligare stärker argumentet att cykelns status ökat och att svenskarna köper bättre cyklar, mer tillbehör och servar sina cyklar bättre.