Skip to main content

Bli medlem – Organisationer

 antikvariat medlemmar butikerna

I Butikerna är vi idag 4 anslutna branschorganisationer som tillsammans har cirka 3 500 medlemmar. Varje organisation betalar en inträdesavgift och därefter en årlig avgift. I och med anslutningen till Butikerna får respektive organisations samtliga medlemmar tillgång till Butikernas alla förmåner utan kostnad.

Vi arbetar kontinuerligt med att påverka opinion och näringspolitik och driver frågor som påverkar den enskilde företagarens möjligheter till en lönsam verksamhet. Våra medlemsförmåner syftar till att stödja våra medlemmar i vardagen samt öka både deras trygghet och deras lönsamhet.

Tillsammans är vi starkare

Vårt samarbetet med Företagarna förbättrar avsevärt våra möjligheter att få ut vårt budskap och lyfta de frågor vi tycker är viktiga. Vi får tillgång till Företagarnas kontaktnät i allmänhet och deras nätverk av riksdagsledamöter i synnerhet.

Vi skickar också ut pressmeddelanden och skriver debattartiklar tillsammans med Företagarna.

Avgift

Inträdesavgiften för att ansluta sig till Butikerna varierar beroende på hur stor er organisation är. Den årliga avgiften är dock samma för alla. Genom att vara ansluten till Butikerna säkerställer ni att era medlemmar får ta del av de förmåner och kunskaper som kan vara avgörande för lönsamheten, och kanske också existensen, för det enskilda medlemsföretaget.

Läs gärna mer om oss och våra förmåner här på vår hemsida.

För att få ytterligare information om fördelarna för er organisation med att vara ansluten till Butikerna samt en prisuppgift för ert medlemskap, vänligen kontakta vd Martin Lundell på 070-364 67 94.